Er moet een afweging gemaakt worden tussen de kosten van het opzetten van een hedge en de mate van bescherming van een portefeuille.

De beste manier om staarrisico's (de zogenoemde tail risks) af te dekken is door middel van flexibiliteit: met gebruik van dynamische herbalancering, diversificatie en betaalbare optie-achtige effecten.

Een gediversifieerde macroaanpak bij het afdekken van staarrisico's is waarschijnlijk efficiënter voor opkomende markten dan voor activa uit ontwikkelde economieën.

Er moet een afweging gemaakt worden tussen de kosten van het opzetten van een hedge en de mate van bescherming van een portefeuille. De beste manier om staarrisico's (de zogenoemde tail risks) af te dekken is door middel van flexibiliteit: met gebruik van dynamische herbalancering, diversificatie en betaalbare optie-achtige effecten. Een gediversifieerde macroaanpak bij het afdekken van staarrisico's is waarschijnlijk efficiënter voor opkomende markten dan voor activa uit ontwikkelde economieën.