Daarnaast groeide het aantal orders met 4%. Dit reflecteert volgens ons een gezonde groei van de kernactiviteiten van General Electric. De resultaten van het bedrijf waren in lijn met de verwachtingen van ABN Amro.

De groei van General Electric (GE) werd gestabiliseerd door de verschillende industriële activiteiten. Zo werd de matige vraag vanuit de gezondheidszorg in de VS gecompenseerd door de luchtvaartactiviteiten.

De geconsolideerde industriële operationele marge verbeterde met 20 basispunten ten opzichte van vorig jaar. De huidige verwachtingen voor GE baseren de analisten van de bank op een voortdurende verbetering van de operationele marges.

Deze verbetering is het gevolg van besparingen op overheadkosten. Ook recente overnames in de segmenten olie, gas en luchtvaart hebben hieraan bijgedragen. ABN Amro herhaalt op basis hiervan de schatting voor de fair value van 29 dollar.

Daarnaast groeide het aantal orders met 4%. Dit reflecteert volgens ons een gezonde groei van de kernactiviteiten van General Electric. De resultaten van het bedrijf waren in lijn met de verwachtingen van ABN Amro. De groei van General Electric (GE) werd gestabiliseerd door de verschillende industriële activiteiten. Zo werd de matige vraag vanuit de gezondheidszorg in de VS gecompenseerd door de luchtvaartactiviteiten. De geconsolideerde industriële operationele marge verbeterde met 20 basispunten ten opzichte van vorig jaar. De huidige verwachtingen voor GE baseren de analisten van de bank op een voortdurende verbetering van de operationele marges. Deze verbetering is het gevolg van besparingen op overheadkosten. Ook recente overnames in de segmenten olie, gas en luchtvaart hebben hieraan bijgedragen. ABN Amro herhaalt op basis hiervan de schatting voor de fair value van 29 dollar.