Op 7 september 2009 heeft Sofina het grootste gedeelte van haar investering in Kredyt Bank aan dochtervennootschappen van de KBC groep tegen een prijs van 172.913.000 PLN verkocht.

Er zijn geen feiten sinds de publicatie van het voorbije halfjaarlijkse financiële verslag

voorgekomen die de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit van Sofina grondig zouden kunnen veranderen; zijn de belangrijkste genoteerde deelnemingen toch afhankelijk geweest van de evolutie van de beurskoersen gedurende de periode.

De onzekerheden op de financiële markten en de beurs maken het niet mogelijk de resultaten van het boekjaar dat op 31 december a.s. zal worden afgesloten te ramen.

Op 7 september 2009 heeft Sofina het grootste gedeelte van haar investering in Kredyt Bank aan dochtervennootschappen van de KBC groep tegen een prijs van 172.913.000 PLN verkocht.Er zijn geen feiten sinds de publicatie van het voorbije halfjaarlijkse financiële verslagvoorgekomen die de liquiditeit, de solvabiliteit of de rentabiliteit van Sofina grondig zouden kunnen veranderen; zijn de belangrijkste genoteerde deelnemingen toch afhankelijk geweest van de evolutie van de beurskoersen gedurende de periode. De onzekerheden op de financiële markten en de beurs maken het niet mogelijk de resultaten van het boekjaar dat op 31 december a.s. zal worden afgesloten te ramen.