Deze berekeningen zijn gebaseerd op het aantal aandelen in omloop bij het afsluiten van het boekjaar, met name 33.753.137 op 31 december 2013 en 33.897.706 op 31 december 2012.

Aan de Gewone Algemene Vergadering van vrijdag 2 mei 2 014 zal worden voorgesteld een nettodividend van € 1,63 per aandeel uit te keren, een toename ten opzichte van het uitgekeerde dividend van € 1,55 per aandeel voor het vorige boekjaar.

Op 31 december 2013 bezat Sofina 99 6.863 eigen aandelen, wat meer dan 2 % van zijn maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde, tegen 8 52.294 aandelen op 31 december 2012.

Deze berekeningen zijn gebaseerd op het aantal aandelen in omloop bij het afsluiten van het boekjaar, met name 33.753.137 op 31 december 2013 en 33.897.706 op 31 december 2012. Aan de Gewone Algemene Vergadering van vrijdag 2 mei 2 014 zal worden voorgesteld een nettodividend van € 1,63 per aandeel uit te keren, een toename ten opzichte van het uitgekeerde dividend van € 1,55 per aandeel voor het vorige boekjaar. Op 31 december 2013 bezat Sofina 99 6.863 eigen aandelen, wat meer dan 2 % van zijn maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigde, tegen 8 52.294 aandelen op 31 december 2012.