Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 21 april 2010 tegen afgifte van coupon nr 12. De betalingen worden uitgevoerd door DEXIA Bank, haar zetels en agentschappen.

Dezelfde vergadering heeft het bestuurdersmandaat van de Heren Harold Boël en David Verey vernieuwd en heeft de Heer Michel Tilmant als onafhankelijk bestuurder benoemt, alle drie voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 21 april 2010 tegen afgifte van coupon nr 12. De betalingen worden uitgevoerd door DEXIA Bank, haar zetels en agentschappen. Dezelfde vergadering heeft het bestuurdersmandaat van de Heren Harold Boël en David Verey vernieuwd en heeft de Heer Michel Tilmant als onafhankelijk bestuurder benoemt, alle drie voor een nieuwe termijn van drie jaar.