Net als alle holdings is het lot van deze holding volgens Arnaud Delaunay van Leleux gekoppeld aan de grillen van de beursconjunctuur.

Aan het eind van 2011 bestond de portefeuille van Sofina voor 75% uit beursgenoteerde aandelen en voor 25% uit alternatieve beleggingen (private equity en hedge funds).

In het algemeen kan de Belgische holding gezien worden als een indirect "beleggingsvehikel" voor de distributiesector (12% van de portefeuille, Colryut en Delhaize), consumptiegoederen (12%, Richemont en Danone) telecommunicatie (11%, SES Global) en nutsbedrijven (9%, GDF Suez).

Wat is de beste manier om een holding te beoordelen?

Op 12 november heeft Delaunay een fundamentele analyse gemaakt van de waarde van de Franse holding Wendel. Hij gaf enkele redenen waarom het "natuurlijk" is dat een holding een historische korting met zich meedraagt (financiële kosten, dubbele operationele kosten, fiscale redenen).

Delaunay heeft toen eveneens naar voren gebracht dat voor de beoordeling van holdings op de beursvloer het noodzakelijk is het verschil te meten tussen de waarde van de marktkapitalisatie van de holding en de netto-actiefwaarde (NAW) van de holding (participaties en financiële/niet-financiële activa gewaardeerd aan marktwaarde min de schulden van de holding).

Op 30 juni 2012 stond de NAW op 103/104 euro. Ofwel een korting van 68% op die datum (de beurskoers stond eind juni op 61 euro) in vergelijking met een historisch gemiddelde korting van 35% voor de sector van de Europese holdings.

Op dat ogenblik was de korting volgens Delaunay sterk overdreven. Maar met de stijging van de aandelenmarkten sinds de zomermaanden is de korting afgenomen.

In het geval van Sofina is de NAW moeilijk juist te berekenen want 25% van de portefeuille is belegd in niet-verhandelde fondsen, maar wel in alternatieve fondsen via private equity en hefboomfondsen (hedge funds).

We zullen dus moeten wachten op de publicatie van het volgende jaarverslag om de exacte waarde van de financiële activa en de financiële schulden te kennen en aldus de NAW en de korting t.o.v. de beurskoers te berekenen.

"Buyback"

Sinds 2010 (de gegevens zijn beschikbaar op de website van het bedrijf) koopt Sofina regelmatig eigen aandelen in ("buyback") en dit vermindert natuurlijk het aantal uitstaande aandelen waardoor de waarde van de nog vrij verhandelde aandelen toeneemt.

Vermits Delaunay de precieze waarde van de NAW op dit ogenblik nog niet kan berekenen, zal hij voor de waardering van deze holding terugvallen op de waarderingsratios van andere beursgenoteerde holdings om de waarde van Sofina te schatten.

Op dit ogenblik noteert de holding aan 15,40 keer de verwachte winst voor 2012 en bedraagt het brutodividendrendement 3%. Dit sluit nauw aan bij het gemiddelde van de sector (K/W van 14 en een brutodividendrendement van 3,96%).

Met een zeer lage schuld (de schuldgraad bedraagt slechts 3,26%), een stijgende trend op de beurzen en een positief technisch beeld voor de koers van Sofina geeft Delaunay een opbouwen-advies.

Net als alle holdings is het lot van deze holding volgens Arnaud Delaunay van Leleux gekoppeld aan de grillen van de beursconjunctuur. Aan het eind van 2011 bestond de portefeuille van Sofina voor 75% uit beursgenoteerde aandelen en voor 25% uit alternatieve beleggingen (private equity en hedge funds). In het algemeen kan de Belgische holding gezien worden als een indirect "beleggingsvehikel" voor de distributiesector (12% van de portefeuille, Colryut en Delhaize), consumptiegoederen (12%, Richemont en Danone) telecommunicatie (11%, SES Global) en nutsbedrijven (9%, GDF Suez).Wat is de beste manier om een holding te beoordelen? Op 12 november heeft Delaunay een fundamentele analyse gemaakt van de waarde van de Franse holding Wendel. Hij gaf enkele redenen waarom het "natuurlijk" is dat een holding een historische korting met zich meedraagt (financiële kosten, dubbele operationele kosten, fiscale redenen). Delaunay heeft toen eveneens naar voren gebracht dat voor de beoordeling van holdings op de beursvloer het noodzakelijk is het verschil te meten tussen de waarde van de marktkapitalisatie van de holding en de netto-actiefwaarde (NAW) van de holding (participaties en financiële/niet-financiële activa gewaardeerd aan marktwaarde min de schulden van de holding). Op 30 juni 2012 stond de NAW op 103/104 euro. Ofwel een korting van 68% op die datum (de beurskoers stond eind juni op 61 euro) in vergelijking met een historisch gemiddelde korting van 35% voor de sector van de Europese holdings. Op dat ogenblik was de korting volgens Delaunay sterk overdreven. Maar met de stijging van de aandelenmarkten sinds de zomermaanden is de korting afgenomen. In het geval van Sofina is de NAW moeilijk juist te berekenen want 25% van de portefeuille is belegd in niet-verhandelde fondsen, maar wel in alternatieve fondsen via private equity en hefboomfondsen (hedge funds). We zullen dus moeten wachten op de publicatie van het volgende jaarverslag om de exacte waarde van de financiële activa en de financiële schulden te kennen en aldus de NAW en de korting t.o.v. de beurskoers te berekenen. "Buyback" Sinds 2010 (de gegevens zijn beschikbaar op de website van het bedrijf) koopt Sofina regelmatig eigen aandelen in ("buyback") en dit vermindert natuurlijk het aantal uitstaande aandelen waardoor de waarde van de nog vrij verhandelde aandelen toeneemt. Vermits Delaunay de precieze waarde van de NAW op dit ogenblik nog niet kan berekenen, zal hij voor de waardering van deze holding terugvallen op de waarderingsratios van andere beursgenoteerde holdings om de waarde van Sofina te schatten. Op dit ogenblik noteert de holding aan 15,40 keer de verwachte winst voor 2012 en bedraagt het brutodividendrendement 3%. Dit sluit nauw aan bij het gemiddelde van de sector (K/W van 14 en een brutodividendrendement van 3,96%). Met een zeer lage schuld (de schuldgraad bedraagt slechts 3,26%), een stijgende trend op de beurzen en een positief technisch beeld voor de koers van Sofina geeft Delaunay een opbouwen-advies.