Daarnaast zag SocGen zich ook gedwongen om meer provisies voor slechte kredieten aan te leggen. De verslagperiode werd afgesloten met een verlies van €275 mln, tegenover een winst van €1,1 mrd over dezelfde periode een jaar eerder.

De consensusverwachting bij de analisten lag op een nettowinst van €322 mln. Er werd voor een totaal bedrag van €1,5 mrd aan afschrijvingen gedaan, terwijl de voorzieningen op jaarbasis verdubbelden.

Volgens een toelichting op de cijfers blijft de situatie op de financiële markten gespannen, hoewel de ingrepen van de overheid de situatie hebben helpen verbeteren.

Daarnaast zag SocGen zich ook gedwongen om meer provisies voor slechte kredieten aan te leggen. De verslagperiode werd afgesloten met een verlies van €275 mln, tegenover een winst van €1,1 mrd over dezelfde periode een jaar eerder. De consensusverwachting bij de analisten lag op een nettowinst van €322 mln. Er werd voor een totaal bedrag van €1,5 mrd aan afschrijvingen gedaan, terwijl de voorzieningen op jaarbasis verdubbelden. Volgens een toelichting op de cijfers blijft de situatie op de financiële markten gespannen, hoewel de ingrepen van de overheid de situatie hebben helpen verbeteren.