Op dit moment maken consumentenbestedingen slechts 35% uit van het bbp. Ook loonstijgingen en een hogere valutakoers kunnen de bestedingen vergroten. Dat zal wel geleidelijk moeten omdat een hogere valutakoers en hogere salarissen negatieve gevolgen voor de ondernemingen hebben.

De lonen in China zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers al sterk toegenomen, in de autosector soms zelfs verdubbeld. Door de hoge productiviteitsstijging blijven de loonkosten echter onder controle.

India maakt eveneens een hoge groei door en zal de komende jaren meer investeren in infrastructuur en industrie. Het wegennet, het openbaar vervoer en de luchthavens zijn verouderd.

Verder is de inkomensongelijkheid groot, maar begint het kastenstelsel te vervagen. Probleem voor de Indiase regering is volgens Theodoor Gilissen Bankiers het hoge begrotingstekort, de omvang van de staatsschuld en het tekort op de lopende rekening. Bovendien gaat 20% van de export naar de onrustige landen in het Midden-Oosten.

Op dit moment maken consumentenbestedingen slechts 35% uit van het bbp. Ook loonstijgingen en een hogere valutakoers kunnen de bestedingen vergroten. Dat zal wel geleidelijk moeten omdat een hogere valutakoers en hogere salarissen negatieve gevolgen voor de ondernemingen hebben. De lonen in China zijn volgens Theodoor Gilissen Bankiers al sterk toegenomen, in de autosector soms zelfs verdubbeld. Door de hoge productiviteitsstijging blijven de loonkosten echter onder controle. India maakt eveneens een hoge groei door en zal de komende jaren meer investeren in infrastructuur en industrie. Het wegennet, het openbaar vervoer en de luchthavens zijn verouderd. Verder is de inkomensongelijkheid groot, maar begint het kastenstelsel te vervagen. Probleem voor de Indiase regering is volgens Theodoor Gilissen Bankiers het hoge begrotingstekort, de omvang van de staatsschuld en het tekort op de lopende rekening. Bovendien gaat 20% van de export naar de onrustige landen in het Midden-Oosten.