Zoals tot vervelens toe duidelijk is geworden in de afgelopen twee jaar, doen beleidsmakers één of twee stappen vooruit, om er vervolgens weer één of twee terug te doen.

De Europese Financiële Stabiliteit Faciliteit kan waarschijnlijk het best gebruikt worden om leningen te verstrekken met als doel de banken in de perifere landen te herkapitaliseren en wellicht ook in de kernlanden. Het lijkt geen geloofwaardig instrument voor inmenging in de secundaire staatsobligatiemarkten.

De ECB kan als brug fungeren, maar voor stabiliteit is een begrotingsoplossing nodig. Gezien de omvang van de uitdagingen is het logisch dat beleggers voorzichtig blijven over de bedreigingen voor de eurozone en de wereldwijde gevolgen.

Zoals tot vervelens toe duidelijk is geworden in de afgelopen twee jaar, doen beleidsmakers één of twee stappen vooruit, om er vervolgens weer één of twee terug te doen. De Europese Financiële Stabiliteit Faciliteit kan waarschijnlijk het best gebruikt worden om leningen te verstrekken met als doel de banken in de perifere landen te herkapitaliseren en wellicht ook in de kernlanden. Het lijkt geen geloofwaardig instrument voor inmenging in de secundaire staatsobligatiemarkten. De ECB kan als brug fungeren, maar voor stabiliteit is een begrotingsoplossing nodig. Gezien de omvang van de uitdagingen is het logisch dat beleggers voorzichtig blijven over de bedreigingen voor de eurozone en de wereldwijde gevolgen.