Ook hier gaan de markten uit van een politiek steekspel dat zal ophouden wanneer er ernstige hinder dreigt te ontstaan en het kiezerspubliek zich manifester zal afkeren van een dergelijke opzichtig spierballengerol.

De recente ISM-cijfers ( de conjunctuurenquête op basis van de vooruitzichten van de Amerikaanse aankoopdirecteuren) waren overigens vrij bemoedigend en maken het zelfs mogelijk om van een economische groei van enige omvang te kunnen spreken.

Ook hier gaan de markten uit van een politiek steekspel dat zal ophouden wanneer er ernstige hinder dreigt te ontstaan en het kiezerspubliek zich manifester zal afkeren van een dergelijke opzichtig spierballengerol. De recente ISM-cijfers ( de conjunctuurenquête op basis van de vooruitzichten van de Amerikaanse aankoopdirecteuren) waren overigens vrij bemoedigend en maken het zelfs mogelijk om van een economische groei van enige omvang te kunnen spreken.