Tevens zijn in dat kader de contractuele afspraken vastgelegd. Deze vastlegging is overigens onder voorwaarde van instemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fornix, die op 10 december a.s. zal plaatsvinden.

Tevens zijn in dat kader de contractuele afspraken vastgelegd. Deze vastlegging is overigens onder voorwaarde van instemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fornix, die op 10 december a.s. zal plaatsvinden.