Ook de Nederlandse groei bereikte deze 1,7%, maar versnelde in het vierde kwartaal juist door een toenemende export. De eerder gemelde krimp in het derde kwartaal werd herzien tot een lichte stijging.

De consumentenbestedingen vielen enigszins tegen, zeker indien gecorrigeerd wordt voor het gestegen aardgasverbruik. In Nederland was sprake van eenzelfde trend als in de VS: woninginrichting, kleding en horeca stonden onder druk, bestedingen aan auto's en aardgasverbruik namen toe, wederom door de vroege winter.

Ook de Nederlandse groei bereikte deze 1,7%, maar versnelde in het vierde kwartaal juist door een toenemende export. De eerder gemelde krimp in het derde kwartaal werd herzien tot een lichte stijging. De consumentenbestedingen vielen enigszins tegen, zeker indien gecorrigeerd wordt voor het gestegen aardgasverbruik. In Nederland was sprake van eenzelfde trend als in de VS: woninginrichting, kleding en horeca stonden onder druk, bestedingen aan auto's en aardgasverbruik namen toe, wederom door de vroege winter.