Fortis Finance Notes werden hoofdzakelijk uitgegeven om de investeringen van de Fortis Groep in verzekerings- en bankactiviteiten te financieren, voor zover deze investeringen niet gefinancierd werden met behulp van het eigen vermogen.

Het bod maakt deel uit van het plan om de zaken die te maken hebben met het oude Fortis pro-actief te beheren.

Op 30 september 2008 bedroeg de totale uitstaande schuld van Fortis Finance N.V. EUR 9,3 miljard. Fortis heeft op 8 december 2008 bevestigd dat, ingevolge de voorwaarden van de Notes en gezien de structurele wijzigingen in de Fortis Groep, houders van de Fortis Finance Notes in de gelegenheid werden gesteld om een vervroegde terugbetaling van de Notes te verzoeken.

Voornamelijk als gevolg van de vervroegde terugbetalingen was de totale schuldpositie ten tijde van het uitbrengen van het bod gereduceerd tot EUR 973 miljoen.

De aanvaardingsperiode voor het bod ving aan op 10 november en sloot op 30 november. In het kader van het bod zal Fortis Finance EUR 52,7 miljoen extra aflossen op 11 december 2009, de betalingsdatum van de biedprijs uit hoofde van het bod.

Fortis Finance Notes werden hoofdzakelijk uitgegeven om de investeringen van de Fortis Groep in verzekerings- en bankactiviteiten te financieren, voor zover deze investeringen niet gefinancierd werden met behulp van het eigen vermogen. Het bod maakt deel uit van het plan om de zaken die te maken hebben met het oude Fortis pro-actief te beheren. Op 30 september 2008 bedroeg de totale uitstaande schuld van Fortis Finance N.V. EUR 9,3 miljard. Fortis heeft op 8 december 2008 bevestigd dat, ingevolge de voorwaarden van de Notes en gezien de structurele wijzigingen in de Fortis Groep, houders van de Fortis Finance Notes in de gelegenheid werden gesteld om een vervroegde terugbetaling van de Notes te verzoeken. Voornamelijk als gevolg van de vervroegde terugbetalingen was de totale schuldpositie ten tijde van het uitbrengen van het bod gereduceerd tot EUR 973 miljoen. De aanvaardingsperiode voor het bod ving aan op 10 november en sloot op 30 november. In het kader van het bod zal Fortis Finance EUR 52,7 miljoen extra aflossen op 11 december 2009, de betalingsdatum van de biedprijs uit hoofde van het bod.