Het dividend bleef gehandhaafd op Eur 1,05. De door het bedrijf genomen kostenbesparende maatregelen hebben in het tweede halfjaar geleid tot een (verminderde) afname van 2,3% tegen 22,6% in het eerste halfjaar.

De brutomarge over het jaar daalde 0,6% naar 22,6%. De vrije kasstroom bedroeg Eur 95 mln, plus 24%. In de sector bleven prijs- en actiedruk de resultaten drukken.

Voor het lopende jaar verwacht het bedrijf het beter te kunnen doen dan de gemiddelde marktontwikkeling. Voor de lange termijn (2015) wordt een verdubbeling van het bedrijfsresultaat voor amortisatie als percentage van de omzet verwacht.

Sligro heeft een sterke regionale positie in de retailmarkt en een sterke nationale positie in de foodservice markt. De rating volgens Theodoor Gilissen Bankiers op Sligro blijft kopen op basis van het langetermijn perspectief.

Het dividend bleef gehandhaafd op Eur 1,05. De door het bedrijf genomen kostenbesparende maatregelen hebben in het tweede halfjaar geleid tot een (verminderde) afname van 2,3% tegen 22,6% in het eerste halfjaar. De brutomarge over het jaar daalde 0,6% naar 22,6%. De vrije kasstroom bedroeg Eur 95 mln, plus 24%. In de sector bleven prijs- en actiedruk de resultaten drukken. Voor het lopende jaar verwacht het bedrijf het beter te kunnen doen dan de gemiddelde marktontwikkeling. Voor de lange termijn (2015) wordt een verdubbeling van het bedrijfsresultaat voor amortisatie als percentage van de omzet verwacht. Sligro heeft een sterke regionale positie in de retailmarkt en een sterke nationale positie in de foodservice markt. De rating volgens Theodoor Gilissen Bankiers op Sligro blijft kopen op basis van het langetermijn perspectief.