De resultaten werden sterk beïnvloed door de bijzonder ongunstige weersomstandigheden in de zomer van 2008.

Spadel lijdt ook onder de terugval van de hele mineraalwatersector in de landen waar wij aanwezig zijn. Tegenover de huidige economische recessie en het gevoel dat de koopkracht is gedaald hebben de consumenten hun koopgedrag duidelijk veranderd.

De operationele cashflow (EBITDA) van 2008 bedraagt 28,0 miljoen euro, dat is 29,1 % minder dan in 2007. De daling is voornamelijk het gevolg van de daling van de verkochte volumes en in mindere mate van de stijging van de grondstoffenprijzen en de energiekosten.

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van 2008 vertoont een verlies van 4,0 miljoen euro, tegenover een bedrijfswinst van 26,6 miljoen euro in 2007. Deze bedrijfswinst werd beïnvloed door niet-recurrente nettokosten voor een bedrag van 19,6 miljoen euro.

Het recurrente bedrijfsresultaat (REBIT) van 2008 bedraagt 15,6 miljoen euro tegenover 24,9 miljoen euro in 2007 (het is dus met 37,4 % gedaald).

De resultaten werden sterk beïnvloed door de bijzonder ongunstige weersomstandigheden in de zomer van 2008. Spadel lijdt ook onder de terugval van de hele mineraalwatersector in de landen waar wij aanwezig zijn. Tegenover de huidige economische recessie en het gevoel dat de koopkracht is gedaald hebben de consumenten hun koopgedrag duidelijk veranderd.De operationele cashflow (EBITDA) van 2008 bedraagt 28,0 miljoen euro, dat is 29,1 % minder dan in 2007. De daling is voornamelijk het gevolg van de daling van de verkochte volumes en in mindere mate van de stijging van de grondstoffenprijzen en de energiekosten.Het bedrijfsresultaat (EBIT) van 2008 vertoont een verlies van 4,0 miljoen euro, tegenover een bedrijfswinst van 26,6 miljoen euro in 2007. Deze bedrijfswinst werd beïnvloed door niet-recurrente nettokosten voor een bedrag van 19,6 miljoen euro.Het recurrente bedrijfsresultaat (REBIT) van 2008 bedraagt 15,6 miljoen euro tegenover 24,9 miljoen euro in 2007 (het is dus met 37,4 % gedaald).