Uitzonderlijk zwakke marktomstandigheden in combinatie met hogere grondstofkosten en een sterke stijging van de energieprijzen hebben aan de resultaatsverslechtering in het 1e halfjaar van 2013 bijgedragen.

Groeiambities in de focusgebieden, te weten papier voor nichemarkten voor digitale inkjet, label en verpakkingstoepassingen, werden gehinderd door de economische krimp in Europa.

CVG heeft echter de noodzakelijke stappen gezet om het business netwerk in deze focusgebieden verder uit te breiden en de onderneming verwacht de vruchten hiervan te kunnen plukken zodra de Europese marktomstandigheden verbeteren.

De omzet is uitgekomen op EUR 78 miljoen, ten opzichte van EUR 83 miljoen in het 1e halfjaar van 2012. De afzet daalde met circa 4% tot 102.300 ton en de productie steeg met bijna 1% tot 107.600 ton.

Uitzonderlijk zwakke marktomstandigheden in combinatie met hogere grondstofkosten en een sterke stijging van de energieprijzen hebben aan de resultaatsverslechtering in het 1e halfjaar van 2013 bijgedragen. Groeiambities in de focusgebieden, te weten papier voor nichemarkten voor digitale inkjet, label en verpakkingstoepassingen, werden gehinderd door de economische krimp in Europa. CVG heeft echter de noodzakelijke stappen gezet om het business netwerk in deze focusgebieden verder uit te breiden en de onderneming verwacht de vruchten hiervan te kunnen plukken zodra de Europese marktomstandigheden verbeteren. De omzet is uitgekomen op EUR 78 miljoen, ten opzichte van EUR 83 miljoen in het 1e halfjaar van 2012. De afzet daalde met circa 4% tot 102.300 ton en de productie steeg met bijna 1% tot 107.600 ton.