Verdere kostencontroles en het versterken van bestaande en ontwikkelen van nieuwe merken en titels in alle landen droegen bij tot dit resultaat. De schuldgraad werd verder stevig afgebouwd met rechtstreekse impact op de financiële kosten.

De aangroei in cashflow is evenzeer te danken aan groei in de printed als in de audiovisuele media van de groep.

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 17 mei 2011 voorstellen om voor het eerst sinds drie jaar een bruto dividend van 0,50€ per aandeel uit te keren.

De reorganisatie en herstructurering die werd doorgevoerd in 2009 blijft zorgen voor een beter break-even punt, dat, tesamen met een verlaagde schuldgraad, de groep sterker maakte.

De stijging van de papierprijzen en de indexering van de personeelskosten echter betekenen een nieuwe uitdaging. Nieuwe multimedia-initiatieven zorgen voor nieuwe bronnen van inkomsten.

De reclamemarkt startte veelbelovend maar er is nog geen visibiliteit op de lange termijn.

Sjoerd Ummels (ING): "De resultaten van Roularta waren wat mij betreft conform de verwachtingen. Het neutraal advies blijf gehandhaafd."

Verdere kostencontroles en het versterken van bestaande en ontwikkelen van nieuwe merken en titels in alle landen droegen bij tot dit resultaat. De schuldgraad werd verder stevig afgebouwd met rechtstreekse impact op de financiële kosten. De aangroei in cashflow is evenzeer te danken aan groei in de printed als in de audiovisuele media van de groep. De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van 17 mei 2011 voorstellen om voor het eerst sinds drie jaar een bruto dividend van 0,50€ per aandeel uit te keren. De reorganisatie en herstructurering die werd doorgevoerd in 2009 blijft zorgen voor een beter break-even punt, dat, tesamen met een verlaagde schuldgraad, de groep sterker maakte. De stijging van de papierprijzen en de indexering van de personeelskosten echter betekenen een nieuwe uitdaging. Nieuwe multimedia-initiatieven zorgen voor nieuwe bronnen van inkomsten. De reclamemarkt startte veelbelovend maar er is nog geen visibiliteit op de lange termijn. Sjoerd Ummels (ING): "De resultaten van Roularta waren wat mij betreft conform de verwachtingen. Het neutraal advies blijf gehandhaafd."