• Omzet over de maanden juli tot en met september op hetzelfde niveau als vorig jaar;

• Stabiele orderportefeuille van ruim € 2,1 miljard: verdere toename opdrachten waarin integrale benadering en kwaliteit van ontwerp centraal staan;

• Aantal verkochte woningen tot en met oktober 846, tegen 961 in dezelfde periode in 2011;

• Volumes en resultaten bij Woningbouw staan onder druk: in het 4e kwartaal wordt een reorganisatieplan uitgewerkt;

• Goede resultaten integrale projecten bij wegen en civiel in Nederland en België.

Bert van der Els, voorzitter raad van bestuur Heijmans, gaf volgende toelichting:

'Onze strategie ontvouwt zich verder, waarin we ons richten op wonen, werken en verbinden. Daarin voegen we waarde toe door de integrale benadering van ontwerp en engineering, onze expertise in service en onderhoud en 'verslimming' via innovatieve technologie. De slimme snelweg, gelanceerd op de Dutch Design Week, is een goed voorbeeld van ons 'smart' denken. We werken daarbij continu aan procesverbetering en kostenefficiency, als cruciale randvoorwaarden om onze strategie te kunnen realiseren. Hoewel omzet en orderportefeuille op peil zijn, hebben teruglopende volumes bij het segment Wonen en dunne marges geleid tot het besluit om de organisatie aan te passen. Het aantal arbeidsplaatsen zal hier met circa 200 moeten worden gereduceerd. Ook in andere segmenten zullen we voortdurend werken aan maatregelen om voldoende concurrerend te blijven. Daarmee nemen we nu de maatregelen die nodig zijn om een goede uitgangspositie te creëren voor 2013.'

• Omzet over de maanden juli tot en met september op hetzelfde niveau als vorig jaar; • Stabiele orderportefeuille van ruim € 2,1 miljard: verdere toename opdrachten waarin integrale benadering en kwaliteit van ontwerp centraal staan; • Aantal verkochte woningen tot en met oktober 846, tegen 961 in dezelfde periode in 2011; • Volumes en resultaten bij Woningbouw staan onder druk: in het 4e kwartaal wordt een reorganisatieplan uitgewerkt; • Goede resultaten integrale projecten bij wegen en civiel in Nederland en België.Bert van der Els, voorzitter raad van bestuur Heijmans, gaf volgende toelichting: 'Onze strategie ontvouwt zich verder, waarin we ons richten op wonen, werken en verbinden. Daarin voegen we waarde toe door de integrale benadering van ontwerp en engineering, onze expertise in service en onderhoud en 'verslimming' via innovatieve technologie. De slimme snelweg, gelanceerd op de Dutch Design Week, is een goed voorbeeld van ons 'smart' denken. We werken daarbij continu aan procesverbetering en kostenefficiency, als cruciale randvoorwaarden om onze strategie te kunnen realiseren. Hoewel omzet en orderportefeuille op peil zijn, hebben teruglopende volumes bij het segment Wonen en dunne marges geleid tot het besluit om de organisatie aan te passen. Het aantal arbeidsplaatsen zal hier met circa 200 moeten worden gereduceerd. Ook in andere segmenten zullen we voortdurend werken aan maatregelen om voldoende concurrerend te blijven. Daarmee nemen we nu de maatregelen die nodig zijn om een goede uitgangspositie te creëren voor 2013.'