De ankerman van CNBC vreest dat de risico's op een escalatie van de crisis rond de overheidsschulden het niveau hebben bereikt dat ze een negatieve invloed op andere delen van de financiële markten kunnen hebben.

Hobbs wijst er echter op dat de Europeanen eens te meer in eigen voet hebben geschoten. Vooral Angela Merkel heeft de crisis nog meer aanzwengeld door ofwel haar arrogantie, ofwel haar onwetendheid.

Op de Europese top probeerde ze te bereiken dat de stemrechten van landen die zich niet aan de voorschriften met betrekking tot het begrotingsdeficiet houden beperkt gaan worden.

Ze kreeg echter het deksel op de neus en kreeg alleen de belofte dat er aan een nieuw permanent reddingssysteem gewerkt zal worden.

Daarmee werd echter nog maar eens de onmacht van Europa duidelijk. Momenteel staat Ierland in het oog van de storm, maar ook andere landen naderen de gevarenzone.

De ankerman van CNBC vreest dat de risico's op een escalatie van de crisis rond de overheidsschulden het niveau hebben bereikt dat ze een negatieve invloed op andere delen van de financiële markten kunnen hebben. Hobbs wijst er echter op dat de Europeanen eens te meer in eigen voet hebben geschoten. Vooral Angela Merkel heeft de crisis nog meer aanzwengeld door ofwel haar arrogantie, ofwel haar onwetendheid. Op de Europese top probeerde ze te bereiken dat de stemrechten van landen die zich niet aan de voorschriften met betrekking tot het begrotingsdeficiet houden beperkt gaan worden. Ze kreeg echter het deksel op de neus en kreeg alleen de belofte dat er aan een nieuw permanent reddingssysteem gewerkt zal worden. Daarmee werd echter nog maar eens de onmacht van Europa duidelijk. Momenteel staat Ierland in het oog van de storm, maar ook andere landen naderen de gevarenzone.