Hierbij moet nog eens rekening worden gehouden met het feit dat de inflatie, aangepast voor eenmalige factoren, in Italië of Spanje duidelijk lager ligt dan in Duitsland. Het verschil Duitsland-Italië bedraagt ongeveer 30 basispunten, het verschil Duitsland-Spanje zelfs 170 basispunten.

De oplossing die voor dit probleem tot dusver werd aangedragen was de invoering van de bankenunie. Blijkt echter dat de politici steeds meer allergisch worden voor het gebruik van het belastinggeld voor het redden van banken die overkop zijn gegaan.

De situatie binnen de eurozone wat betreft de reële kostprijs van krediet wordt stilaan onhoudbaar en daar zullen we rekening mee leren houden.

Hierbij moet nog eens rekening worden gehouden met het feit dat de inflatie, aangepast voor eenmalige factoren, in Italië of Spanje duidelijk lager ligt dan in Duitsland. Het verschil Duitsland-Italië bedraagt ongeveer 30 basispunten, het verschil Duitsland-Spanje zelfs 170 basispunten. De oplossing die voor dit probleem tot dusver werd aangedragen was de invoering van de bankenunie. Blijkt echter dat de politici steeds meer allergisch worden voor het gebruik van het belastinggeld voor het redden van banken die overkop zijn gegaan. De situatie binnen de eurozone wat betreft de reële kostprijs van krediet wordt stilaan onhoudbaar en daar zullen we rekening mee leren houden.