Met betrekking tot volumes, rekent Sipef er op dat, eens de moeilijke weersomstandigheden zich normaliseren, de huidige productieverliezen in de volgende kwartalen geleidelijk zullen verminderen.

Op dit ogenblik is ongeveer de helft van de jaarproductie van palmolie verkocht aan prijzen die de gemiddelde marktprijs voor het eerste trimester benaderen. Er werd tevens reeds driekwart van de verwachte jaarproducties in een gestaag stijgende rubbermarkt verkocht aan gemiddeld 3 USD/kg FOB.

Ook 60% van de theevolumes zijn reeds geplaatst aan gevoelig hogere prijzen dan vorig jaar en de bananenprijzen zijn door vaste jaarcontracten slechts beperkt onderhevig aan marktschommelingen.

Rekening houdend met de gerealiseerde verkopen, zijn de winstverachtingen bij Sipef dan ook in belangrijke mate in lijn met het vorige jaar, maar de uiteindelijke recurrente resultaten zullen voornamelijk afhangen van het herstel van de volumes en de verdere evolutie van de palmolieprijzen.

De nettoresultaten zullen ook positief beïnvloed worden door de herstructurering van de verzekeringsactiviteiten, met meerwaarden op de verkoop van Asco Leven en van de Nederlandse agentuur Bruns ten Brink, en door de overdracht van de overblijvende activa in Brazilië, die allen werden gerealiseerd in het eerste trimester van 2010.

Met betrekking tot volumes, rekent Sipef er op dat, eens de moeilijke weersomstandigheden zich normaliseren, de huidige productieverliezen in de volgende kwartalen geleidelijk zullen verminderen. Op dit ogenblik is ongeveer de helft van de jaarproductie van palmolie verkocht aan prijzen die de gemiddelde marktprijs voor het eerste trimester benaderen. Er werd tevens reeds driekwart van de verwachte jaarproducties in een gestaag stijgende rubbermarkt verkocht aan gemiddeld 3 USD/kg FOB. Ook 60% van de theevolumes zijn reeds geplaatst aan gevoelig hogere prijzen dan vorig jaar en de bananenprijzen zijn door vaste jaarcontracten slechts beperkt onderhevig aan marktschommelingen. Rekening houdend met de gerealiseerde verkopen, zijn de winstverachtingen bij Sipef dan ook in belangrijke mate in lijn met het vorige jaar, maar de uiteindelijke recurrente resultaten zullen voornamelijk afhangen van het herstel van de volumes en de verdere evolutie van de palmolieprijzen. De nettoresultaten zullen ook positief beïnvloed worden door de herstructurering van de verzekeringsactiviteiten, met meerwaarden op de verkoop van Asco Leven en van de Nederlandse agentuur Bruns ten Brink, en door de overdracht van de overblijvende activa in Brazilië, die allen werden gerealiseerd in het eerste trimester van 2010.