*Stijgende groepsproducties voor al onze vier producten palmolie, rubber, thee en bananen.

*Dalende verkoopprijzen voor palmolie en rubber en een verhoging van de productiekosten zijn de voornaamste oorzaken voor de daling van de bedrijfsresultaten met 26,7%.

*Het resultaat vóór IAS41, aandeel van de groep, bedraagt KUSD 60 811, een daling met 28,2%

tegenover het vorige jaar.

*De investeringen in de oliepalm- en rubberplantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea overtreffen de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na belastingen, waardoor, na de dividendbetaling, de

netto-kaspositie per eindejaar verlaagd is naar KUSD 18 193.

*Ondanks onzekerheid over de verkoopprijzen, is het management, door de al verkochte hoeveelheden en de productievooruitzichten, hoopvol gestemd om in 2013 opnieuw een bevredigend resultaat neer te zetten voor de SIPEF-groep.

*Voorstel tot behoud van de uitkering van een bruto dividend van EUR 1,70 per aandeel.

*Stijgende groepsproducties voor al onze vier producten palmolie, rubber, thee en bananen. *Dalende verkoopprijzen voor palmolie en rubber en een verhoging van de productiekosten zijn de voornaamste oorzaken voor de daling van de bedrijfsresultaten met 26,7%. *Het resultaat vóór IAS41, aandeel van de groep, bedraagt KUSD 60 811, een daling met 28,2% tegenover het vorige jaar. *De investeringen in de oliepalm- en rubberplantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea overtreffen de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten na belastingen, waardoor, na de dividendbetaling, de netto-kaspositie per eindejaar verlaagd is naar KUSD 18 193. *Ondanks onzekerheid over de verkoopprijzen, is het management, door de al verkochte hoeveelheden en de productievooruitzichten, hoopvol gestemd om in 2013 opnieuw een bevredigend resultaat neer te zetten voor de SIPEF-groep. *Voorstel tot behoud van de uitkering van een bruto dividend van EUR 1,70 per aandeel.