Het belangrijkste segment coating zag volgens Gert De Mesure van Demes Invest zijn rendabiliteit licht dalen door hogere grondstoffenprijzen, het chemiesegment daarentegen zag de rendabiliteit fors verbeteren (x 7) door het aflopen van langer lopende contracten die weinig rendabel waren door de stijging van de grondstoffenprijzen.

Het financiële resultaat verbeterde sterk dankzij positieve wisselkoersverschillen, maar die verbetering werd volledig geneutraliseerd door hogere belastingen. Sioen heeft immers al zijn overdraagbare verliezen opgesoupeerd en betaalt nu de 'volle pot'.

Eigenlijk waren de resultaten toch heel degelijk

Het nettoresultaat tot slot ging wel 7,5% vooruit tegenover de eerste helft van 2011, het resultaat in 2011 werd immers negatief beïnvloed door een negatieve bijdrage van activiteiten (m.n. Roltrans) die verkocht gingen worden. Gelet op de economische marktomgeving en de hoge afhankelijkheid van Europa als afzetmarkt heeft Sioen heel degelijke resultaten neergezet.

We mogen volgens Gert De Mesure ook niet vergeten dat Sioen in Italië de omzet met 25% zag dalen, in Spanje was er zelfs een daling van 40%! Belangrijker is evenwel dat Sioen zijn schuldenlast verder heeft kunnen afbouwen. Van een piek van 151,6 miljoen euro eind 2008 daalde de netto financiële schuld naar 76,6 miljoen euro eind juni 2012. De ratio schuld/EBITDA evolueert hiermee richting 2 en dat vergroot de financiële flexibiliteit van de groep.

Zo stelt het management dat ze open staat voor complementaire acquisities zonder dat er vandaag al concrete dossiers op tafel liggen. Ook mogen we hoogstwaarschijnlijk uitgaan van een verdere stijging van het dividend, aldus De Mesure.

Zo schat hij dat het netto dividendrendement op basis van het verwachte dividend over 2012 4,2% zal bedragen. Niet alleen het niveau is aantrekkelijk, er is immers meer dan voldoende ruimte om dit dividend in de volgende jaren verder te laten stijgen.

Los van het aantrekkelijke dividendrendement geeft De Mesure nog mee dat het aandeel slechts aan 75% van de boekwaarde van 7,06 euro per aandeel noteert en dat de koers/winst op basis van de verwachtingen voor 2012 slechts 8,5 is. Sioen mag dus zeker als goedkoop bestempeld worden.

Het belangrijkste segment coating zag volgens Gert De Mesure van Demes Invest zijn rendabiliteit licht dalen door hogere grondstoffenprijzen, het chemiesegment daarentegen zag de rendabiliteit fors verbeteren (x 7) door het aflopen van langer lopende contracten die weinig rendabel waren door de stijging van de grondstoffenprijzen. Het financiële resultaat verbeterde sterk dankzij positieve wisselkoersverschillen, maar die verbetering werd volledig geneutraliseerd door hogere belastingen. Sioen heeft immers al zijn overdraagbare verliezen opgesoupeerd en betaalt nu de 'volle pot'. Eigenlijk waren de resultaten toch heel degelijk Het nettoresultaat tot slot ging wel 7,5% vooruit tegenover de eerste helft van 2011, het resultaat in 2011 werd immers negatief beïnvloed door een negatieve bijdrage van activiteiten (m.n. Roltrans) die verkocht gingen worden. Gelet op de economische marktomgeving en de hoge afhankelijkheid van Europa als afzetmarkt heeft Sioen heel degelijke resultaten neergezet. We mogen volgens Gert De Mesure ook niet vergeten dat Sioen in Italië de omzet met 25% zag dalen, in Spanje was er zelfs een daling van 40%! Belangrijker is evenwel dat Sioen zijn schuldenlast verder heeft kunnen afbouwen. Van een piek van 151,6 miljoen euro eind 2008 daalde de netto financiële schuld naar 76,6 miljoen euro eind juni 2012. De ratio schuld/EBITDA evolueert hiermee richting 2 en dat vergroot de financiële flexibiliteit van de groep. Zo stelt het management dat ze open staat voor complementaire acquisities zonder dat er vandaag al concrete dossiers op tafel liggen. Ook mogen we hoogstwaarschijnlijk uitgaan van een verdere stijging van het dividend, aldus De Mesure. Zo schat hij dat het netto dividendrendement op basis van het verwachte dividend over 2012 4,2% zal bedragen. Niet alleen het niveau is aantrekkelijk, er is immers meer dan voldoende ruimte om dit dividend in de volgende jaren verder te laten stijgen. Los van het aantrekkelijke dividendrendement geeft De Mesure nog mee dat het aandeel slechts aan 75% van de boekwaarde van 7,06 euro per aandeel noteert en dat de koers/winst op basis van de verwachtingen voor 2012 slechts 8,5 is. Sioen mag dus zeker als goedkoop bestempeld worden.