Sioen heeft reeds de nodige stappen ondernomen om de rentabiliteit te verzekeren (economische werkloosheid, herstructureringen evenals doorlopende maatregelen om kosten te reduceren).

Tegelijkertijd wordt er nog meer nadruk gelegd op het ontwikkelen van nieuwe produkten en markten teneinde onze toekomstige groei te verzekeren, aldus Mevr. Michèle Sioen (CEO).

Sioen heeft reeds de nodige stappen ondernomen om de rentabiliteit te verzekeren (economische werkloosheid, herstructureringen evenals doorlopende maatregelen om kosten te reduceren).Tegelijkertijd wordt er nog meer nadruk gelegd op het ontwikkelen van nieuwe produkten en markten teneinde onze toekomstige groei te verzekeren, aldus Mevr. Michèle Sioen (CEO).