Op 10 februari 2014 van één kennisgeving van deelnemingen, meer bepaald de gezamenlijke kennisgeving vanwege Hein Deprez, Food Invest International NV, 2 D NV en Société Industrielle Laitiere du Leon SA, die in onderling overleg handelen op grond van een aandeelhoudersovereenkomst van september 2003.

SILL SA heeft per 4 februari 2014 haar aandelen, zijnde 90.197 aandelen, in Greenyard Foods NV overgedragen aan Food Invest International NV, waarbij diengevolge dit akkoord van onderling overleg beëindigd werd.

Op 10 februari 2014 van één kennisgeving van deelnemingen, meer bepaald de gezamenlijke kennisgeving vanwege Hein Deprez, Food Invest International NV, 2 D NV en Société Industrielle Laitiere du Leon SA, die in onderling overleg handelen op grond van een aandeelhoudersovereenkomst van september 2003. SILL SA heeft per 4 februari 2014 haar aandelen, zijnde 90.197 aandelen, in Greenyard Foods NV overgedragen aan Food Invest International NV, waarbij diengevolge dit akkoord van onderling overleg beëindigd werd.