De schuldeisers van de bestaande Termijnlening G werden verzocht om hun bestaande participaties en verplichtingen in te ruilen voor participaties en verplichtingen in nieuwe Termijnleningen ofwel met een ongewijzigde vervaldag op 31 juli 2017 ofwel met een verlengde vervaldag van twee jaar (tot 31 juli 2019), in elk geval herzien aan de huidige marktvoorwaarden.

Na de afronding van de transactie zal Telenet International Finance de totale opbrengsten van de recente uitgifte van Senior Secured Floating Rate Notes door Telenet Finance IV Luxembourg ten belope van €400,0 miljoen aanwenden om de uitstaande bedragen onder de bestaande termijnleningen G en J geheel vervroegd terug te betalen.

Siddy Jobe (Bank Degroof): "Mijn neutraal advies voor Telenet blijft gehandhaafd, evenals het koersdoel van 30 euro."

De schuldeisers van de bestaande Termijnlening G werden verzocht om hun bestaande participaties en verplichtingen in te ruilen voor participaties en verplichtingen in nieuwe Termijnleningen ofwel met een ongewijzigde vervaldag op 31 juli 2017 ofwel met een verlengde vervaldag van twee jaar (tot 31 juli 2019), in elk geval herzien aan de huidige marktvoorwaarden. Na de afronding van de transactie zal Telenet International Finance de totale opbrengsten van de recente uitgifte van Senior Secured Floating Rate Notes door Telenet Finance IV Luxembourg ten belope van €400,0 miljoen aanwenden om de uitstaande bedragen onder de bestaande termijnleningen G en J geheel vervroegd terug te betalen. Siddy Jobe (Bank Degroof): "Mijn neutraal advies voor Telenet blijft gehandhaafd, evenals het koersdoel van 30 euro."