Siddy Jobe (Bank Degroof): "Behalve de standaardpresentatie van de resultaten zal Agfa-Gevaert ook meer informatie geven over de onderliggende resultaten. Daarnaast zal ook de strategie van de verschillende business groepen uitgebreid aan bod komen."

Jobe heeft nog steeds een advies opbouwen voor het aandeel: "Ik ben op de eerste plaats positief wat betreft de geleverde inspanningen op het vlak van de kostenbesparingen. Er is ruimte voor een operationele verbetering dankzij de gunstige economische omstandigheden. Daarnaast zijn we ook positief voor de groeistrategie van Agfa-Gevaert in de komende jaren."

Siddy Jobe (Bank Degroof): "Behalve de standaardpresentatie van de resultaten zal Agfa-Gevaert ook meer informatie geven over de onderliggende resultaten. Daarnaast zal ook de strategie van de verschillende business groepen uitgebreid aan bod komen." Jobe heeft nog steeds een advies opbouwen voor het aandeel: "Ik ben op de eerste plaats positief wat betreft de geleverde inspanningen op het vlak van de kostenbesparingen. Er is ruimte voor een operationele verbetering dankzij de gunstige economische omstandigheden. Daarnaast zijn we ook positief voor de groeistrategie van Agfa-Gevaert in de komende jaren."