Volgens de bekende Amerikaanse analist Shaun Connell moet het gevaar op hyperinflatie niet worden overschat, maar dreigt er wel een ander gevaar.

Shaun Connell: "Er dreigt inderdaad stagflatie, geen hyperinflatie. Met stagflatie bedoel ik een redelijk inflatieniveau dat gepaard gaat met een economische stagnatie. Dit scenario is weinig benijdenswaardig, omdat het moeilijk te bestrijden is voor de centrale banken. Over de aard van massa-inflatie, hyperinflatie en de oorzaken van beiden bestaan er heel wat misverstanden. Historisch gezien is hyperinflatie altijd een politieke gebeurtenis. Dat kan het verlies van een oorlog, het instorten van een regering, een socialistische machtsovername enzovoort zijn. Alleszins wat de Verenigde Staten betreft is het risico op zo'n scenario zo goed als onbestaande. Ik geloof dus niet in een hyperinflatiescenario."

Volgens de bekende Amerikaanse analist Shaun Connell moet het gevaar op hyperinflatie niet worden overschat, maar dreigt er wel een ander gevaar. Shaun Connell: "Er dreigt inderdaad stagflatie, geen hyperinflatie. Met stagflatie bedoel ik een redelijk inflatieniveau dat gepaard gaat met een economische stagnatie. Dit scenario is weinig benijdenswaardig, omdat het moeilijk te bestrijden is voor de centrale banken. Over de aard van massa-inflatie, hyperinflatie en de oorzaken van beiden bestaan er heel wat misverstanden. Historisch gezien is hyperinflatie altijd een politieke gebeurtenis. Dat kan het verlies van een oorlog, het instorten van een regering, een socialistische machtsovername enzovoort zijn. Alleszins wat de Verenigde Staten betreft is het risico op zo'n scenario zo goed als onbestaande. Ik geloof dus niet in een hyperinflatiescenario."