Op korte termijn zien de analisten van de bank dan ook geen koerskatalysatoren. Daartegenover staat dat de activiteiten van Bekaert op langere termijn niet in vraag gesteld worden. Uiteraard heeft men zwaar ingezet op China, maar ook daar blijft, ondanks de merkbare vertraging, het potentieel aanwezig.

In de periode van hoogconjunctuur heeft Bekaert zich niet laten verleiden tot grote en dure overnames. Zware impairments verwacht SG Private Banking dan ook niet.

Maar zelfs indien we van het eigen vermogen van - afgerond - 1 mld EUR per 31/12/07 de goodwill en immateriële vaste activa - samen 122 mln EUR per 31/12/07 - aftrekken, komt de boekwaarde nog steeds uit op ongeveer 51,5 EUR. De balans is sterk (30/06/08: netto financiële schuld 534 mln EUR, gearing 45%) en biedt nog extra manouevreerruimte.

Samengevat stellen de analisten van de bank dat ondanks de recessie de risico-rendementsverhouding o.i. gunstig is komen te liggen. SG Private Banking plaatst het aandeel op de Stocks to Buy met een koersdoel van 45 EUR.

Op korte termijn zien de analisten van de bank dan ook geen koerskatalysatoren. Daartegenover staat dat de activiteiten van Bekaert op langere termijn niet in vraag gesteld worden. Uiteraard heeft men zwaar ingezet op China, maar ook daar blijft, ondanks de merkbare vertraging, het potentieel aanwezig. In de periode van hoogconjunctuur heeft Bekaert zich niet laten verleiden tot grote en dure overnames. Zware impairments verwacht SG Private Banking dan ook niet.Maar zelfs indien we van het eigen vermogen van - afgerond - 1 mld EUR per 31/12/07 de goodwill en immateriële vaste activa - samen 122 mln EUR per 31/12/07 - aftrekken, komt de boekwaarde nog steeds uit op ongeveer 51,5 EUR. De balans is sterk (30/06/08: netto financiële schuld 534 mln EUR, gearing 45%) en biedt nog extra manouevreerruimte.Samengevat stellen de analisten van de bank dat ondanks de recessie de risico-rendementsverhouding o.i. gunstig is komen te liggen. SG Private Banking plaatst het aandeel op de Stocks to Buy met een koersdoel van 45 EUR.