Samen met Cera controleert men ruim 30% van KBC. De aankopen werden met schulden gefinancierd. De vervaldata liggen ver in de toekomst (175 mln EUR in 2017, 100 mln EUR in 2022 en 275 mln EUR in 2027).

KBC Ancora ontkent met klem dat het KBC-aandelen verkocht heeft of zou moeten verkopen. De werkingskosten van het lopende boekjaar (31 mln EUR) zullen gedekt worden via een lopende kredietlijn waardoor de nettoschuld kan oplopen tot circa 590 mln EUR of 7,54 EUR per aandeel.

De intrinsieke waarde van Ancora stemt overeen met 1,05 maal de koers van KBC verminderd met 7,54 EUR per aaandeel of 6,24 EUR (8% korting).

Door zijn omvangrijke ABS- en CDO-portefeuille (resp. 6,0 en 6,8 mld EUR netto) is KBC een machteloos slachtoffer van de marktgrillen.

De recente koersdaling vindt SG Private Banking niettemin sterk overdreven. Het aandeel is daarom te behouden. De kwartaalcijfers van de Amerikaanse, Britse en Duitse banken tonen dat de problemen nog toenemen. SG Private Banking houdt zich afzijdig van de banksector.

Samen met Cera controleert men ruim 30% van KBC. De aankopen werden met schulden gefinancierd. De vervaldata liggen ver in de toekomst (175 mln EUR in 2017, 100 mln EUR in 2022 en 275 mln EUR in 2027).KBC Ancora ontkent met klem dat het KBC-aandelen verkocht heeft of zou moeten verkopen. De werkingskosten van het lopende boekjaar (31 mln EUR) zullen gedekt worden via een lopende kredietlijn waardoor de nettoschuld kan oplopen tot circa 590 mln EUR of 7,54 EUR per aandeel. De intrinsieke waarde van Ancora stemt overeen met 1,05 maal de koers van KBC verminderd met 7,54 EUR per aaandeel of 6,24 EUR (8% korting). Door zijn omvangrijke ABS- en CDO-portefeuille (resp. 6,0 en 6,8 mld EUR netto) is KBC een machteloos slachtoffer van de marktgrillen. De recente koersdaling vindt SG Private Banking niettemin sterk overdreven. Het aandeel is daarom te behouden. De kwartaalcijfers van de Amerikaanse, Britse en Duitse banken tonen dat de problemen nog toenemen. SG Private Banking houdt zich afzijdig van de banksector.