De alliantie tussen Servier en Galapagos is gebaseerd op nieuwe artrose-targets die Galapagos met haar eigen technologie heeft ontdekt.

Galapagos is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe kandidaat-medicijnen voor deze targets. Sommige artrose-programma's zijn al in een gevorderd stadium van medicijnontwikkeling.

Servier heeft een exclusieve optie op een licentie voor elk programma na afronding van de klinische Fase I. Daarna is Servier verantwoordelijk voor de verdere klinische ontwikkeling, registratie en commercialisering.

Voor elk product dat op de markt komt, behoudt Galapagos het exclusieve recht op commercialisering in de VS.

Met het tekenen van deze overeenkomst ontvangt Galapagos een betaling €7 miljoen van Servier voor toegang tot het artrose-programma.

Galapagos kan voorts onderzoeks-, ontwikkelings-, registratie- en overige succesbetalingen ontvangen tot een bedrag van €290 miljoen. Galapagos ontvangt ook royalty's voor verkopen van producten buiten de VS, zoals bepaald in de overeenkomst.

De alliantie tussen Servier en Galapagos is gebaseerd op nieuwe artrose-targets die Galapagos met haar eigen technologie heeft ontdekt. Galapagos is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe kandidaat-medicijnen voor deze targets. Sommige artrose-programma's zijn al in een gevorderd stadium van medicijnontwikkeling. Servier heeft een exclusieve optie op een licentie voor elk programma na afronding van de klinische Fase I. Daarna is Servier verantwoordelijk voor de verdere klinische ontwikkeling, registratie en commercialisering. Voor elk product dat op de markt komt, behoudt Galapagos het exclusieve recht op commercialisering in de VS. Met het tekenen van deze overeenkomst ontvangt Galapagos een betaling €7 miljoen van Servier voor toegang tot het artrose-programma. Galapagos kan voorts onderzoeks-, ontwikkelings-, registratie- en overige succesbetalingen ontvangen tot een bedrag van €290 miljoen. Galapagos ontvangt ook royalty's voor verkopen van producten buiten de VS, zoals bepaald in de overeenkomst.