Tot op vandaag echter zijn de correcties sinds de haussemarkt die in maart 2009 startte al bij al behoorlijk beperkt gebleven.

Seizoensmatig gezien is met september de maand aangebroken waarin aandelen historisch gezien gemiddeld het slechtst presteren. Afgaande op het beleggersoptimisme en lijnrecht daartegenover het pessimisme van de insiders lijkt de kans op een correctie groot.

Deze observaties zijn er nu echter al een tijdje en de aandelenmarkten zijn niettemin blijven doorstomen.

Wat ook pleit voor een niet al te zware correctie is het feit dat de insiders vorige week hun verkoopdruk gevoelig terugschroefden éénmaal de beurzen (slechts) enkele procenten lager vlogen.

Tot op vandaag echter zijn de correcties sinds de haussemarkt die in maart 2009 startte al bij al behoorlijk beperkt gebleven.Seizoensmatig gezien is met september de maand aangebroken waarin aandelen historisch gezien gemiddeld het slechtst presteren. Afgaande op het beleggersoptimisme en lijnrecht daartegenover het pessimisme van de insiders lijkt de kans op een correctie groot. Deze observaties zijn er nu echter al een tijdje en de aandelenmarkten zijn niettemin blijven doorstomen. Wat ook pleit voor een niet al te zware correctie is het feit dat de insiders vorige week hun verkoopdruk gevoelig terugschroefden éénmaal de beurzen (slechts) enkele procenten lager vlogen.