Heftige dalingen volgden en dat sentiment bood een vruchtbare bodem voor het gerucht dat de Chinese autoriteiten zich van de euro gaan afkeren.

Natuurlijk is het herstel geen gelopen race en zijn de marges in overheidsfinanciën klein. Bezuinigingen zijn nodig om het vertrouwen van de financiële markten te behouden.

Echter, de feiten voeden volgens ABN Amro op geen enkele wijze een afkeer van de euro. De betalingsbalans voor buitenlandse handel ziet er in Europa beter uit dan die van de VS, het totale overheidstekort in de EU, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product, ligt lager en in Europa zijn de eerste bezuinigingsmaatregelen al goedgekeurd door parlementen.

Verder zorgt een verdedigingswal van EUR 750 miljard voor liquiditeit in de markt van staatsleningen, waardoor tijd ontstaat om de overheidsfinanciën in de zwakke landen op orde te krijgen.

Met het TARP-programma is een dergelijke troefkaart in de VS al vrij vroeg uitgespeeld. Europa heeft het tot nu toe zonder gered!

Toch kon de rust pas terugkeren nadat de Chinese autoriteiten ontkenden dat zij overwegen de euro de rug toe te keren. Het sentiment is volgens ABN Amro dus broos en vraagt constant om bevestiging. Volatiliteit en dalingen liggen op de loer. Vertrouwen in de markt is vertrouwen op de trend en niet op het sentiment.

Heftige dalingen volgden en dat sentiment bood een vruchtbare bodem voor het gerucht dat de Chinese autoriteiten zich van de euro gaan afkeren. Natuurlijk is het herstel geen gelopen race en zijn de marges in overheidsfinanciën klein. Bezuinigingen zijn nodig om het vertrouwen van de financiële markten te behouden. Echter, de feiten voeden volgens ABN Amro op geen enkele wijze een afkeer van de euro. De betalingsbalans voor buitenlandse handel ziet er in Europa beter uit dan die van de VS, het totale overheidstekort in de EU, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product, ligt lager en in Europa zijn de eerste bezuinigingsmaatregelen al goedgekeurd door parlementen. Verder zorgt een verdedigingswal van EUR 750 miljard voor liquiditeit in de markt van staatsleningen, waardoor tijd ontstaat om de overheidsfinanciën in de zwakke landen op orde te krijgen. Met het TARP-programma is een dergelijke troefkaart in de VS al vrij vroeg uitgespeeld. Europa heeft het tot nu toe zonder gered! Toch kon de rust pas terugkeren nadat de Chinese autoriteiten ontkenden dat zij overwegen de euro de rug toe te keren. Het sentiment is volgens ABN Amro dus broos en vraagt constant om bevestiging. Volatiliteit en dalingen liggen op de loer. Vertrouwen in de markt is vertrouwen op de trend en niet op het sentiment.