Valkuilen

1. Aanlokkelijke prestaties op korte termijn
Het gebeurt regelmatig dat wij uitgenodigd worden op een persconferentie over een fonds dat sinds een halfjaar beter presteert dan de andere fondsen uit zijn categorie en dus aantrekkelijk lijkt, maar dat op lange termijn zeker geen uitblinker is. Houd er altijd rekening mee dat een beheersmaatschappij een winstgevend doel heeft en de prestaties op korte termijn kan gebruiken om beleggers te lokken.

2. Populaire beleggingsthema's
Vaak wordt een beleggingsthema plots populair (voorbeelden zijn alternatieve energie, Scandinavische aandelen en een kwantitatief beheer) en worden er als bij toverslag overal fondsen belegd in dat thema gelanceerd of door de leveranciers van die fondsen naar voor geschoven. Dat gebeurt gelukkig niet bij alle beheersmaatschappijen, maar u moet wel alert blijven. "De gemene deler bij die maatschappijen en de beleggers is slechts zelden de toename van het kapitaal op langere termijn", zo stelt Morningstar. En net dat is het doel van een goede huisvader! Morningstar haalt een studie aan waaruit blijkt dat de quasi gelijktijdige lancering van een hele reeks sectorfondsen die in hetzelfde thema belegd zijn, een tegenindicator is: die producten worden gelanceerd wanneer het al te laat is. Door die fondsen te kopen, koopt de belegger eigenlijk op de top. Wall Street is heel wat sneller dan de beleggers en het proces van creatie, goedkeuring, lancering en promotie van een fonds is relatief lang.

Op het ogenblik dat een fonds gelanceerd wordt, zijn de fundamentals van de sector in kwestie al in de prijs van de aandelen verrekend. Het is met andere woorden niet slecht om uit te zoeken wat uw bankier u als fonds van het moment aanraadt of om de trends in de evolutie van het fondsenaanbod op te volgen, maar als u zich vooral op die elementen baseert om een beslissing te nemen, bestaat de kans dat u een keuze maakt die in uw eigen nadeel is.

Aanraders

1. Koop om de juiste redenen
Een sectorfonds kan drie doelen dienen. Een eerste doel is het aanvullen van een niet perfect gediversifieerde portefeuille, omdat de blootstelling aan een of ander thema via het basisfonds onvoldoende is. Ten tweede kan het een speculatieve tint aan de portefeuille geven, voor zover uw risicoprofiel dat toelaat. Ten derde kunt u via een sectorfonds gebruikmaken van de diensten van een uitmuntende expert.

2. Zorg voor een goede timing
Als een thema of sector voortdurend in de media opduikt en als zelfs uw buur en uw schoonmoeder het erover hebben en beweren dat ze er veel geld mee verdiend hebben op de beurs, wees dan op uw hoede. Het gaat in dat geval immers waarschijnlijk om een sector die zich dicht bij zijn piek bevindt. Uw kansen op een sterke stijging zijn groter wanneer u mikt op een sector die minder in de kijker loopt.

3. Zorg voor een langetermijnperspectief
Gezien de grotere volatiliteit van deze fondsen in vergelijking met algemene fondsen, is het sterk aangeraden ze vanuit een langetermijnperspectief te bekijken, met een horizon van vijf tot zes jaar.

4. Kijk naar het verleden van de beheerder
Een van de troeven die sectorfondsen te bieden hebben, is dat u kunt profiteren van de selectie van een specialist die zijn sector heel wat beter kent dan de beheerder van een algemeen fonds. Maar kijk ook altijd naar het verleden van de beheerder! Hoelang is hij al actief in deze sector? Welke prestaties zette hij in het verleden neer? Beheert hij dit fonds al lang? Voor sommigen is het beheer van een sectorfonds immers niet het ultieme doel, maar een opstapje naar het beheer van globale fondsen met een beter profiel.

5. Let op de kosten
Voor alle fondsen moet er rekening worden gehouden met de kosten (instapkosten, beheerskosten enzovoort). Bij sommige beheersmaatschappijen is een hogere kost gerechtvaardigd door de doorgedreven research die voor een sectorfonds nodig is, maar dat is niet overal het geval.

6. Durf te verkopen
Als de langetermijnperspectieven voor de sector niet langer gunstig zijn, uw motivatie om te kopen fout blijkt te zijn geweest of als de beheerder die u weet te waarderen, de maatschappij verlaat, aarzel dan niet om het fonds weer te verkopen.

7. Zorg voor evenwicht
Uw portefeuille moet in de eerste plaats toegespitst zijn op weinig volatiele basisfondsen die vanuit sectoraal en geografisch standpunt goed gespreid zijn. Een portefeuille samenstellen met alleen sectorfondsen, die een hoger risico inhouden, zou gewaagd zijn. Bovendien loopt u in dat geval het risico dat u niet voldoende blootgesteld bent aan andere sectoren.

Kwantitatieve analyse

Morningstar, dat benadrukt dat het geen vergoeding krijgt van beheermaatschappijen en beheerders, analyseert fondsen vanuit kwalitatief standpunt, met als doel duidelijk te maken hoe een bepaald fonds in een portefeuille kan passen en om ervoor te zorgen dat beleggers realistische verwachtingen hebben wat de prestaties van een fonds betreft. De analyse van Morningstar van het segment sectorfondsen betreft maar een beperkt deel van alle beschikbare producten: "Onze keuze van fondsen die we analyseren, steunt onder andere op de omvang van het uitstaande bedrag en op de vraag naar die fondsen, die weerspiegeld wordt in hun aan- of afwezigheid in de portefeuille van de gebruikers van onze website. Het feit dat we dit segment slecht beperkt volgen, geeft ook aan dat sectorfondsen niet altijd de belangen van de beleggers dienen (of dat ze verkeerd gebruikt worden - zie hoger).

Wat beleggingen op korte termijn betreft, zijn wij van mening dat sectorale of thematische ETF's betere instrumenten zijn (onder andere omdat ze meer liquide en minder duur zijn)." Van alle geanalyseerde fondsen zijn er slechts drie die de hoogste rating krijgen. Een tiental wordt als 'superieur' aangemerkt. Bij die toppers overheersen de fondsen belegd in grondstoffen in brede zin en in gezondheid/biotechnologie. In het overzicht vindt u meer details van enkele van die best presterende fondsen.

Niet alle sectorfondsen zijn geschikt voor elk beleggersprofiel of als aanvulling op elke portefeuille. Ze moeten dan ook weldoordacht gebruikt worden.

Door Béatrice Denis

Valkuilen1. Aanlokkelijke prestaties op korte termijn Het gebeurt regelmatig dat wij uitgenodigd worden op een persconferentie over een fonds dat sinds een halfjaar beter presteert dan de andere fondsen uit zijn categorie en dus aantrekkelijk lijkt, maar dat op lange termijn zeker geen uitblinker is. Houd er altijd rekening mee dat een beheersmaatschappij een winstgevend doel heeft en de prestaties op korte termijn kan gebruiken om beleggers te lokken. 2. Populaire beleggingsthema's Vaak wordt een beleggingsthema plots populair (voorbeelden zijn alternatieve energie, Scandinavische aandelen en een kwantitatief beheer) en worden er als bij toverslag overal fondsen belegd in dat thema gelanceerd of door de leveranciers van die fondsen naar voor geschoven. Dat gebeurt gelukkig niet bij alle beheersmaatschappijen, maar u moet wel alert blijven. "De gemene deler bij die maatschappijen en de beleggers is slechts zelden de toename van het kapitaal op langere termijn", zo stelt Morningstar. En net dat is het doel van een goede huisvader! Morningstar haalt een studie aan waaruit blijkt dat de quasi gelijktijdige lancering van een hele reeks sectorfondsen die in hetzelfde thema belegd zijn, een tegenindicator is: die producten worden gelanceerd wanneer het al te laat is. Door die fondsen te kopen, koopt de belegger eigenlijk op de top. Wall Street is heel wat sneller dan de beleggers en het proces van creatie, goedkeuring, lancering en promotie van een fonds is relatief lang. Op het ogenblik dat een fonds gelanceerd wordt, zijn de fundamentals van de sector in kwestie al in de prijs van de aandelen verrekend. Het is met andere woorden niet slecht om uit te zoeken wat uw bankier u als fonds van het moment aanraadt of om de trends in de evolutie van het fondsenaanbod op te volgen, maar als u zich vooral op die elementen baseert om een beslissing te nemen, bestaat de kans dat u een keuze maakt die in uw eigen nadeel is. Aanraders1. Koop om de juiste redenen Een sectorfonds kan drie doelen dienen. Een eerste doel is het aanvullen van een niet perfect gediversifieerde portefeuille, omdat de blootstelling aan een of ander thema via het basisfonds onvoldoende is. Ten tweede kan het een speculatieve tint aan de portefeuille geven, voor zover uw risicoprofiel dat toelaat. Ten derde kunt u via een sectorfonds gebruikmaken van de diensten van een uitmuntende expert. 2. Zorg voor een goede timing Als een thema of sector voortdurend in de media opduikt en als zelfs uw buur en uw schoonmoeder het erover hebben en beweren dat ze er veel geld mee verdiend hebben op de beurs, wees dan op uw hoede. Het gaat in dat geval immers waarschijnlijk om een sector die zich dicht bij zijn piek bevindt. Uw kansen op een sterke stijging zijn groter wanneer u mikt op een sector die minder in de kijker loopt. 3. Zorg voor een langetermijnperspectief Gezien de grotere volatiliteit van deze fondsen in vergelijking met algemene fondsen, is het sterk aangeraden ze vanuit een langetermijnperspectief te bekijken, met een horizon van vijf tot zes jaar. 4. Kijk naar het verleden van de beheerder Een van de troeven die sectorfondsen te bieden hebben, is dat u kunt profiteren van de selectie van een specialist die zijn sector heel wat beter kent dan de beheerder van een algemeen fonds. Maar kijk ook altijd naar het verleden van de beheerder! Hoelang is hij al actief in deze sector? Welke prestaties zette hij in het verleden neer? Beheert hij dit fonds al lang? Voor sommigen is het beheer van een sectorfonds immers niet het ultieme doel, maar een opstapje naar het beheer van globale fondsen met een beter profiel. 5. Let op de kosten Voor alle fondsen moet er rekening worden gehouden met de kosten (instapkosten, beheerskosten enzovoort). Bij sommige beheersmaatschappijen is een hogere kost gerechtvaardigd door de doorgedreven research die voor een sectorfonds nodig is, maar dat is niet overal het geval. 6. Durf te verkopen Als de langetermijnperspectieven voor de sector niet langer gunstig zijn, uw motivatie om te kopen fout blijkt te zijn geweest of als de beheerder die u weet te waarderen, de maatschappij verlaat, aarzel dan niet om het fonds weer te verkopen. 7. Zorg voor evenwicht Uw portefeuille moet in de eerste plaats toegespitst zijn op weinig volatiele basisfondsen die vanuit sectoraal en geografisch standpunt goed gespreid zijn. Een portefeuille samenstellen met alleen sectorfondsen, die een hoger risico inhouden, zou gewaagd zijn. Bovendien loopt u in dat geval het risico dat u niet voldoende blootgesteld bent aan andere sectoren. Kwantitatieve analyse Morningstar, dat benadrukt dat het geen vergoeding krijgt van beheermaatschappijen en beheerders, analyseert fondsen vanuit kwalitatief standpunt, met als doel duidelijk te maken hoe een bepaald fonds in een portefeuille kan passen en om ervoor te zorgen dat beleggers realistische verwachtingen hebben wat de prestaties van een fonds betreft. De analyse van Morningstar van het segment sectorfondsen betreft maar een beperkt deel van alle beschikbare producten: "Onze keuze van fondsen die we analyseren, steunt onder andere op de omvang van het uitstaande bedrag en op de vraag naar die fondsen, die weerspiegeld wordt in hun aan- of afwezigheid in de portefeuille van de gebruikers van onze website. Het feit dat we dit segment slecht beperkt volgen, geeft ook aan dat sectorfondsen niet altijd de belangen van de beleggers dienen (of dat ze verkeerd gebruikt worden - zie hoger). Wat beleggingen op korte termijn betreft, zijn wij van mening dat sectorale of thematische ETF's betere instrumenten zijn (onder andere omdat ze meer liquide en minder duur zijn)." Van alle geanalyseerde fondsen zijn er slechts drie die de hoogste rating krijgen. Een tiental wordt als 'superieur' aangemerkt. Bij die toppers overheersen de fondsen belegd in grondstoffen in brede zin en in gezondheid/biotechnologie. In het overzicht vindt u meer details van enkele van die best presterende fondsen. Niet alle sectorfondsen zijn geschikt voor elk beleggersprofiel of als aanvulling op elke portefeuille. Ze moeten dan ook weldoordacht gebruikt worden. Door Béatrice Denis