Daarbij komt dat banken de lagere rentestanden vooralsnog niet doorberekenen aan onroerend goed ondernemingen, waardoor (her)-financieringen kostbaar zijn.

Onroerend goedondernemingen die met veel vreemd vermogen hebben gefinancierd kunnen door de afwaarderingen in de problemen komen met hun bankconvenanten.

Claimemissies en gedwongen verkopen sluit Theodoor Gilissen Bankiers dan ook niet uit voor een aantal Europese beursgenoteerde ondernemingen.

Bovendien zorgt de recessie ervoor dat het aantal faillissementen stijgt en de consument de hand voorlopig op de knip houdt. Hierdoor wordt verwacht dat de leegstand toeneemt en de huurinkomsten dalen.

Nederlandse beursgenoteerde onroerend goedondernemingen steken relatief positief af ten opzichte van een groot deel van hun concurrenten in Europa.

De financiering met vreemd vermogen is beperkt, de focus ligt veelal op het conjunctuurbestendigere retailsegment en de solvabiliteit van de grootste onderliggende huurders is goed.

Beursgenoteerde onroerend goedondernemingen met een lage schuldenlast en een portefeuille met sterke huurders en objecten op A-locaties verdienen de voorkeur, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.

Daarbij komt dat banken de lagere rentestanden vooralsnog niet doorberekenen aan onroerend goed ondernemingen, waardoor (her)-financieringen kostbaar zijn. Onroerend goedondernemingen die met veel vreemd vermogen hebben gefinancierd kunnen door de afwaarderingen in de problemen komen met hun bankconvenanten. Claimemissies en gedwongen verkopen sluit Theodoor Gilissen Bankiers dan ook niet uit voor een aantal Europese beursgenoteerde ondernemingen. Bovendien zorgt de recessie ervoor dat het aantal faillissementen stijgt en de consument de hand voorlopig op de knip houdt. Hierdoor wordt verwacht dat de leegstand toeneemt en de huurinkomsten dalen. Nederlandse beursgenoteerde onroerend goedondernemingen steken relatief positief af ten opzichte van een groot deel van hun concurrenten in Europa. De financiering met vreemd vermogen is beperkt, de focus ligt veelal op het conjunctuurbestendigere retailsegment en de solvabiliteit van de grootste onderliggende huurders is goed. Beursgenoteerde onroerend goedondernemingen met een lage schuldenlast en een portefeuille met sterke huurders en objecten op A-locaties verdienen de voorkeur, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.