Ondanks deze opflakkering van de risico's (de VIX-index steeg met 40% in 2 weken) heeft de chemische sector in Europa volgens Arnaud Delaunay van Leleux goed standgehouden.

Nadat in de afgelopen decennia de financiële theorie sterk de nadruk legde op een geografische diversificatie van beleggingsportefeuilles, leren we nu dat een sectoriële diversificatie tal van voordelen oplevert, vooral in tijden van crisis.

De financiële analyse van de chemische sector leert ons dat dit (historisch) één van de meest defensieve sectoren is: d.w.z. dat het risico (gemeten door de bètacoëfficiënt) gemiddeld lager is dan in andere sectoren (zoals bijvoorbeeld de banksector).

In een nog steeds onzeker economisch klimaat is een belegging in een sector (en/of eeen aandeel) die minder gevoelig is voor een beursdaling een waardevol argument mocht de trendommekeer zich plots voltrekken. Delaunay heeft een advies opbouwen voor DSM.

Ondanks deze opflakkering van de risico's (de VIX-index steeg met 40% in 2 weken) heeft de chemische sector in Europa volgens Arnaud Delaunay van Leleux goed standgehouden. Nadat in de afgelopen decennia de financiële theorie sterk de nadruk legde op een geografische diversificatie van beleggingsportefeuilles, leren we nu dat een sectoriële diversificatie tal van voordelen oplevert, vooral in tijden van crisis. De financiële analyse van de chemische sector leert ons dat dit (historisch) één van de meest defensieve sectoren is: d.w.z. dat het risico (gemeten door de bètacoëfficiënt) gemiddeld lager is dan in andere sectoren (zoals bijvoorbeeld de banksector). In een nog steeds onzeker economisch klimaat is een belegging in een sector (en/of eeen aandeel) die minder gevoelig is voor een beursdaling een waardevol argument mocht de trendommekeer zich plots voltrekken. Delaunay heeft een advies opbouwen voor DSM.