Scott Mather, bij Pacific Investment Management Co (PIMCO) hoofd van het globale portfolio management, ziet zich donkere wolken boven de horizon samentrekken: "De Britse overheidsschulden gaan binnen het jaar een lagere kredietrating krijgen. Maar ook de Verenigde Staten en de Europese Unie zitten met problemen. Ik adviseer daarom om staatsobligaties van deze landen te mijden. In de komende zes maanden zullen er wonderen nodig zijn om de economische groei in de geïndustrialiseerde landen in de juiste banen te leiden."

PIMCO adviseert obligatiebeleggers om de geïndustrialiseerde wereld de rug toe te keren en om te beleggen in Azië en andere groeimarkten. Mather: "Ik verwijs steeds naar Griekenland als voorbeeld om te wijzen hoe het niet moet. Het land heeft 300 miljard euro aan schulden op een output die op jaarbasis maar 240 miljard euro bedraagt. Tussen nu en 31 mei vervallen in Griekenland voor een bedrag van 23 miljard euro aan obligaties, wat overeenstemt met bijna 10% van het BBP. De 'Griekse problemen' doen zich in mindere mate ook in andere landen voor, vandaar mijn advies om zeer voorzichtig te zijn met staatsobligaties."

Scott Mather, bij Pacific Investment Management Co (PIMCO) hoofd van het globale portfolio management, ziet zich donkere wolken boven de horizon samentrekken: "De Britse overheidsschulden gaan binnen het jaar een lagere kredietrating krijgen. Maar ook de Verenigde Staten en de Europese Unie zitten met problemen. Ik adviseer daarom om staatsobligaties van deze landen te mijden. In de komende zes maanden zullen er wonderen nodig zijn om de economische groei in de geïndustrialiseerde landen in de juiste banen te leiden." PIMCO adviseert obligatiebeleggers om de geïndustrialiseerde wereld de rug toe te keren en om te beleggen in Azië en andere groeimarkten. Mather: "Ik verwijs steeds naar Griekenland als voorbeeld om te wijzen hoe het niet moet. Het land heeft 300 miljard euro aan schulden op een output die op jaarbasis maar 240 miljard euro bedraagt. Tussen nu en 31 mei vervallen in Griekenland voor een bedrag van 23 miljard euro aan obligaties, wat overeenstemt met bijna 10% van het BBP. De 'Griekse problemen' doen zich in mindere mate ook in andere landen voor, vandaar mijn advies om zeer voorzichtig te zijn met staatsobligaties."