Vraag is natuurlijk hoe dat probleem opgelost kan worden. Volgens een groeiend aantal economen zijn er maar twee remedies om de schuldenkwestie aan te pakken: inflatie of bankroet. Aan beide scenario's zijn echter heel wat gevaren verbonden, zodat men tot dusver geaarzeld heeft om ze te overwegen.

Inflatie heeft de gewoonte om zijn eigen gangetje te gaan en zich niet aan regels of wetten te storen. Dat betekent dat inflatie wel losgelaten kan worden, maar zeker onder moeilijk onder controle blijft. Het bankroet van een land is anderzijds een weinig benijdenswaardig alternatief, zoals de situatie in Argentinië aantoont.

Vraag is natuurlijk hoe dat probleem opgelost kan worden. Volgens een groeiend aantal economen zijn er maar twee remedies om de schuldenkwestie aan te pakken: inflatie of bankroet. Aan beide scenario's zijn echter heel wat gevaren verbonden, zodat men tot dusver geaarzeld heeft om ze te overwegen. Inflatie heeft de gewoonte om zijn eigen gangetje te gaan en zich niet aan regels of wetten te storen. Dat betekent dat inflatie wel losgelaten kan worden, maar zeker onder moeilijk onder controle blijft. Het bankroet van een land is anderzijds een weinig benijdenswaardig alternatief, zoals de situatie in Argentinië aantoont.