Het komt steeds minder vaak voor dat de Europese markt individuele krediettitels als op zichzelf staand waardeert.

Door te focussen op alfa-strategieën via individuele kredietselectie kan het mogelijk zijn om de dubbele uitdaging van lage beta-resultaten en uitzonderlijke waarderingen te pareren.

Duration-posities actief beheren en de meest efficiënte delen van de curve selecteren vormt volgens PIMCO een alternatieve methode om potentiële alfa te genereren.

Het komt steeds minder vaak voor dat de Europese markt individuele krediettitels als op zichzelf staand waardeert. Door te focussen op alfa-strategieën via individuele kredietselectie kan het mogelijk zijn om de dubbele uitdaging van lage beta-resultaten en uitzonderlijke waarderingen te pareren. Duration-posities actief beheren en de meest efficiënte delen van de curve selecteren vormt volgens PIMCO een alternatieve methode om potentiële alfa te genereren.