Het renteverschil met Italië bereikte nieuwe records. Een belangrijk punt zijn de problemen met het plan om particuliere schuldeisers zo ver te krijgen dat zij Griekse obligaties vrijwillig 'doorrollen' als onderdeel van het Griekse steunpakket.

De twee grootste kredietbeoordelaars hebben al aangegeven dat dit plan neerkomt op 'selectieve wanbetaling'.

De ECB heeft laten weten dat zij bezwaar maakt tegen elk plan dat in een (selectieve) wanbetaling resulteert, omdat Griekse obligaties dan niet langer als onderpand kunnen dienen in herfinancieringstransacties.

Dit zou betekenen dat de Griekse banken van liquiditeiten worden afgesneden. Het is onduidelijk of de ECB bluft of dat een oplossing rond dit probleem kan worden gevonden.

Niettemin laat de vlucht uit Italiaans schuldpapier zien dat er zeer veel op het spel staat. ABN Amro verwacht dan ook dat de politiek uiteindelijk doet wat zij moet doen om de crisis te bezweren.

Het renteverschil met Italië bereikte nieuwe records. Een belangrijk punt zijn de problemen met het plan om particuliere schuldeisers zo ver te krijgen dat zij Griekse obligaties vrijwillig 'doorrollen' als onderdeel van het Griekse steunpakket. De twee grootste kredietbeoordelaars hebben al aangegeven dat dit plan neerkomt op 'selectieve wanbetaling'. De ECB heeft laten weten dat zij bezwaar maakt tegen elk plan dat in een (selectieve) wanbetaling resulteert, omdat Griekse obligaties dan niet langer als onderpand kunnen dienen in herfinancieringstransacties. Dit zou betekenen dat de Griekse banken van liquiditeiten worden afgesneden. Het is onduidelijk of de ECB bluft of dat een oplossing rond dit probleem kan worden gevonden. Niettemin laat de vlucht uit Italiaans schuldpapier zien dat er zeer veel op het spel staat. ABN Amro verwacht dan ook dat de politiek uiteindelijk doet wat zij moet doen om de crisis te bezweren.