• Nettoschuld van EUR 670 miljoen (EUR 756 miljoen aan het eind van H1 2013)

• Gecommitteerde, niet-opgenomen liquiditeitsruimte en kaspositie van EUR 721 miljoen aan het eind van 2013

• Succesvolle herfinanciering van de in 2014 aflopende obligaties van EUR 120 miljoen met nieuwe, in 2018 aflopende converteerbare obligaties van EUR 120 miljoen tegen aantrekkelijke voorwaarden

• Significante vermindering van investeringsuitgaven als gevolg van een gedisciplineerde aanpak resulterend in investeringsuitgaven van EUR 200 miljoen, 19% minder dan in 2012 en aan de ondergrens van de jaarrichtlijn

• Nettoschuld van EUR 670 miljoen (EUR 756 miljoen aan het eind van H1 2013) • Gecommitteerde, niet-opgenomen liquiditeitsruimte en kaspositie van EUR 721 miljoen aan het eind van 2013 • Succesvolle herfinanciering van de in 2014 aflopende obligaties van EUR 120 miljoen met nieuwe, in 2018 aflopende converteerbare obligaties van EUR 120 miljoen tegen aantrekkelijke voorwaarden • Significante vermindering van investeringsuitgaven als gevolg van een gedisciplineerde aanpak resulterend in investeringsuitgaven van EUR 200 miljoen, 19% minder dan in 2012 en aan de ondergrens van de jaarrichtlijn