Op de primaire markt waren vooral banken actief, waar onder andere het Spaanse BBVA met een 5-jaars lening Eur 1,5 mrd ophaalde bij een orderboek van ruim Eur 5 mrd. Spanje en Italië zullen respectievelijk deze week donderdag en vrijdag de eerste emissies van het jaar doen.

Spanje is volgens Theodoor Gilissen Bankiers het enige euro-land dat een stijging van de financieringsbehoefte laat zien ten opzichte van vorig jaar. Het land zal in de komende weken een groot beroep doen op de kapitaalmarkt.