Portefeuille behouden?

Stel dat je een beleggingsportefeuille hebt van 500.000 euro en je zou graag 100.000 euro schenken aan je dochter die bouw- of verbouwplannen heeft. Als je in private banking of personal banking zit (vanaf +/- 250.000 euro), is de kans reëel dat je bankier je dan voorstelt om die 100.000 euro te lenen nu de rente heel laag staat. Je hoeft dan geen stuk van je portefeuille weg te schenken. Je leent dan gewoon 100.000 euro via een zogenaamd bulletkrediet, die je vervolgens schenkt aan je dochter. Je beleggingsportefeuille blijft dan intact, wat uiteraard ook een goed zaak is voor je bankier.

Hoe werkt dit juist?

Bij een bulletkrediet betaalt je tijdens de looptijd van de lening alleen rente, het kapitaal (100.000 euro) wordt op de eindvervaldag terugbetaald. De portefeuille kan als pand gebruikt worden, zodat de bankier geen risico's loopt en een interessant tarief kan geven.

Een goed idee?

Veel hangt natuurlijk af van de concrete voorwaarden. Als algemeen vuistregeltje geldt dat beleggers met een dynamisch (75% aandelen of meer) of neutraal profiel (50% aandelen) daar doorgaans op lange termijn een goede zaak aan doen. Maar je moet bereid zijn een zeker risico te nemen!

Concreet voorbeeld

Wie vandaag een bulletkrediet aangaat in de geschetste situatie zal een rente van ongeveer 1,75% betalen op het kapitaal van 100.000 euro. Wie dynamisch of neutraal belegt zal op lange termijn doorgaans een rendement halen dat een stuk hoger ligt dan die 1,75%. Financieel is dit dus een goede zaak. Maar de kans bestaat ook dat je een jaar of meerdere jaren hebt dat het rendement van je portefeuille zwaar negatief is (bv. -30% zoals in 2008) en je bovendien nog eens 1,75% rente moet betalen op die 100.000 euro.

Bovendien bestaat de kans dat je bulletkrediet afloopt en je het kapitaal moet terugbetalen juist op het moment dat je portefeuille een duik heeft genomen. Kortom, deze techniek is enkel aan te raden als je niet wakker ligt van het feit dat je portefeuille ook meerdere jaren negatief kan scoren. Besteed ook voldoende aandacht aan de voorwaarden (rente, looptijd, mogelijke verlenging van de looptijd,...).

Stel dat je een beleggingsportefeuille hebt van 500.000 euro en je zou graag 100.000 euro schenken aan je dochter die bouw- of verbouwplannen heeft. Als je in private banking of personal banking zit (vanaf +/- 250.000 euro), is de kans reëel dat je bankier je dan voorstelt om die 100.000 euro te lenen nu de rente heel laag staat. Je hoeft dan geen stuk van je portefeuille weg te schenken. Je leent dan gewoon 100.000 euro via een zogenaamd bulletkrediet, die je vervolgens schenkt aan je dochter. Je beleggingsportefeuille blijft dan intact, wat uiteraard ook een goed zaak is voor je bankier.Bij een bulletkrediet betaalt je tijdens de looptijd van de lening alleen rente, het kapitaal (100.000 euro) wordt op de eindvervaldag terugbetaald. De portefeuille kan als pand gebruikt worden, zodat de bankier geen risico's loopt en een interessant tarief kan geven.Veel hangt natuurlijk af van de concrete voorwaarden. Als algemeen vuistregeltje geldt dat beleggers met een dynamisch (75% aandelen of meer) of neutraal profiel (50% aandelen) daar doorgaans op lange termijn een goede zaak aan doen. Maar je moet bereid zijn een zeker risico te nemen!Wie vandaag een bulletkrediet aangaat in de geschetste situatie zal een rente van ongeveer 1,75% betalen op het kapitaal van 100.000 euro. Wie dynamisch of neutraal belegt zal op lange termijn doorgaans een rendement halen dat een stuk hoger ligt dan die 1,75%. Financieel is dit dus een goede zaak. Maar de kans bestaat ook dat je een jaar of meerdere jaren hebt dat het rendement van je portefeuille zwaar negatief is (bv. -30% zoals in 2008) en je bovendien nog eens 1,75% rente moet betalen op die 100.000 euro. Bovendien bestaat de kans dat je bulletkrediet afloopt en je het kapitaal moet terugbetalen juist op het moment dat je portefeuille een duik heeft genomen. Kortom, deze techniek is enkel aan te raden als je niet wakker ligt van het feit dat je portefeuille ook meerdere jaren negatief kan scoren. Besteed ook voldoende aandacht aan de voorwaarden (rente, looptijd, mogelijke verlenging van de looptijd,...).