Nu de roll yields positief bijdragen aan rendementen, kunnen beleggers uiteindelijk beloond worden voor het aanhouden van hedge-instrumenten die afdekking bieden voor zowel risico's op grote mondiale gebeurtenissen als de inflatieschokken die daarvan het gevolg kunnen zijn.

De groei van schalie-olie heeft een sterke afremmende werking op prijsontwikkeling doordat het gat tussen vraag en aanbod wordt gedicht, en doordat het lange eind van de futures-curve wordt verankerd.

Nu de roll yields positief bijdragen aan rendementen, kunnen beleggers uiteindelijk beloond worden voor het aanhouden van hedge-instrumenten die afdekking bieden voor zowel risico's op grote mondiale gebeurtenissen als de inflatieschokken die daarvan het gevolg kunnen zijn. De groei van schalie-olie heeft een sterke afremmende werking op prijsontwikkeling doordat het gat tussen vraag en aanbod wordt gedicht, en doordat het lange eind van de futures-curve wordt verankerd.