Vanuit milieuhoek is er grote weerstand tegen fracking, de manier waarop schaalolie en -aardgas gewonnen wordt. Sinds de toepassing van fracking is de consumptie van water in de VS fors toegenomen. Miljoenen liters water worden in de grond gepompt om schaalolie en -aardgas te winnen.

Dit water is bijgevolg niet bruikbaar voor andere doeleinden. In 2011 zou ongeveer 0,30% van alle consumptie van water bestemd zijn geweest voor fracking en dat percentage zal sindsdien zeker niet zijn gedaald. Water was al schaars in de wereld, maar dreigt alleen nog schaarser te worden.

Vanuit milieuhoek is er grote weerstand tegen fracking, de manier waarop schaalolie en -aardgas gewonnen wordt. Sinds de toepassing van fracking is de consumptie van water in de VS fors toegenomen. Miljoenen liters water worden in de grond gepompt om schaalolie en -aardgas te winnen. Dit water is bijgevolg niet bruikbaar voor andere doeleinden. In 2011 zou ongeveer 0,30% van alle consumptie van water bestemd zijn geweest voor fracking en dat percentage zal sindsdien zeker niet zijn gedaald. Water was al schaars in de wereld, maar dreigt alleen nog schaarser te worden.