Het uitvoeren van de aangekondigde besparingsmaatregelen vordert minder snel dan verwacht, terwijl de Griekse economie anderzijds sneller dan verwacht achteruitboert. S&P sluit niet uit dat Griekenland nog in de loop van dit jaar om extra steun zal moeten vragen. Dit gegeven kan weer op de Europese beurzen gaan wegen.

DSM houdt goed stand in moeilijke omgeving

Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten die zijn bedrijf gisteren bekendmaakte: "Ik ben blij dat DSM ondanks de moeilijke macro-economische omstandigheden wederom robuuste resultaten heeft neergezet. Dat illustreert de kracht van onze strategie, die ook blijkt uit de aanhoudend goede resultaten bij Nutrition. Onze Life Sciences-clusters waren samen goed voor circa 70% van de EBITDA over het tweede kwartaal. Dit bood tegenwicht aan de door caprolactam veroorzaakte verzwakking bij Materials Sciences. De overige activiteiten binnen Materials Sciences verbeterden, ondanks een moeilijke macro-economische omgeving."

Sijbesma voegde daar nog aan toe: "De vooruitzichten voor de wereldeconomie voor de tweede helft van het jaar zijn onzekerder geworden, deels door het onvermogen van Europa om een effectieve en duurzame oplossing te vinden voor de financiële problemen in de Eurozone. Omdat de economische onzekerheid is toegenomen, presenteren wij vandaag een Profit Improvement Program oftewel winstverbeteringsprogramma dat bestaat uit structurele kostenreductie en een aantal andere initiatieven die vanaf 2014 jaarlijks €150 miljoen aan de EBITDA zullen bijdragen."

Wat de guidance betreft, vertelde DSM het volgende: ""Hoewel wij voorzichtig blijven over de macro-economische vooruitzichten voor de rest van het jaar, geeft het robuuste karakter van onze portfolio ons het vertrouwen dat DSM's strategische focus de juiste is. Zoals blijkt uit onze recente acquisities, Kensey Nash en Ocean Nutrition Canada, blijven wij onze strategie waarmaken door te investeren in nieuwe en interessante groeimogelijkheden. Wij hebben er vertrouwen in dat we dankzij het winstverbeteringsprogramma, in combinatie met onze brede geografische spreiding (met een significante aanwezigheid in snelgroeiende economieën) en onze sterke balans, goed in staat zullen zijn om de kortetermijn-uitdagingen aan te pakken. Wij blijven uitvoering geven aan onze strategie om voor DSM als geheel sterkere en stabielere groei en winstgevendheid te realiseren, mede op basis van onze innovatieve oplossingen die een antwoord ziin op de belangrijkste mondiale trends."

Het uitvoeren van de aangekondigde besparingsmaatregelen vordert minder snel dan verwacht, terwijl de Griekse economie anderzijds sneller dan verwacht achteruitboert. S&P sluit niet uit dat Griekenland nog in de loop van dit jaar om extra steun zal moeten vragen. Dit gegeven kan weer op de Europese beurzen gaan wegen. DSM houdt goed stand in moeilijke omgeving Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM, gaf de volgende toelichting op de resultaten die zijn bedrijf gisteren bekendmaakte: "Ik ben blij dat DSM ondanks de moeilijke macro-economische omstandigheden wederom robuuste resultaten heeft neergezet. Dat illustreert de kracht van onze strategie, die ook blijkt uit de aanhoudend goede resultaten bij Nutrition. Onze Life Sciences-clusters waren samen goed voor circa 70% van de EBITDA over het tweede kwartaal. Dit bood tegenwicht aan de door caprolactam veroorzaakte verzwakking bij Materials Sciences. De overige activiteiten binnen Materials Sciences verbeterden, ondanks een moeilijke macro-economische omgeving." Sijbesma voegde daar nog aan toe: "De vooruitzichten voor de wereldeconomie voor de tweede helft van het jaar zijn onzekerder geworden, deels door het onvermogen van Europa om een effectieve en duurzame oplossing te vinden voor de financiële problemen in de Eurozone. Omdat de economische onzekerheid is toegenomen, presenteren wij vandaag een Profit Improvement Program oftewel winstverbeteringsprogramma dat bestaat uit structurele kostenreductie en een aantal andere initiatieven die vanaf 2014 jaarlijks €150 miljoen aan de EBITDA zullen bijdragen." Wat de guidance betreft, vertelde DSM het volgende: ""Hoewel wij voorzichtig blijven over de macro-economische vooruitzichten voor de rest van het jaar, geeft het robuuste karakter van onze portfolio ons het vertrouwen dat DSM's strategische focus de juiste is. Zoals blijkt uit onze recente acquisities, Kensey Nash en Ocean Nutrition Canada, blijven wij onze strategie waarmaken door te investeren in nieuwe en interessante groeimogelijkheden. Wij hebben er vertrouwen in dat we dankzij het winstverbeteringsprogramma, in combinatie met onze brede geografische spreiding (met een significante aanwezigheid in snelgroeiende economieën) en onze sterke balans, goed in staat zullen zijn om de kortetermijn-uitdagingen aan te pakken. Wij blijven uitvoering geven aan onze strategie om voor DSM als geheel sterkere en stabielere groei en winstgevendheid te realiseren, mede op basis van onze innovatieve oplossingen die een antwoord ziin op de belangrijkste mondiale trends."