Sinds eind vorig jaar wordt dit beleid in kleine

stapjes afgebouwd. De economische heropleving en de daaraan gekoppelde verwachting voor hogere bedrijfswinsten moeten de beurs nu ondersteunen.

Op technisch vlak zien we volgens Leleux nog steeds een stijgende trend (= een patroon van hogere toppen en hogere

bodems) en het perspectief van nieuwe historische toppen is zeer reëel.

Niettemin wensen de analisten van Leleux wel te wijzen op het afnemende momentum (= negatieve divergentie met de RSI-indicator).

Focus op de horizontale steun op 1730 punten. Een neerwaartse doorbraak pleit voor een meer voorzichtige houding t.a.v. Amerikaanse aandelen.

Sinds eind vorig jaar wordt dit beleid in kleine stapjes afgebouwd. De economische heropleving en de daaraan gekoppelde verwachting voor hogere bedrijfswinsten moeten de beurs nu ondersteunen. Op technisch vlak zien we volgens Leleux nog steeds een stijgende trend (= een patroon van hogere toppen en hogere bodems) en het perspectief van nieuwe historische toppen is zeer reëel. Niettemin wensen de analisten van Leleux wel te wijzen op het afnemende momentum (= negatieve divergentie met de RSI-indicator). Focus op de horizontale steun op 1730 punten. Een neerwaartse doorbraak pleit voor een meer voorzichtige houding t.a.v. Amerikaanse aandelen.