Hij verwijst in dat verband naar Jimmy Rogers die er steeds is op blijven hameren dat paniekmomenten vaak nieuwe koopkansen bieden. De S&P 500 onder 1250 is volgens Kleintop een koopkans.

Dit jaar is deze index al tweemaal onder het niveau van 1250 geweest en telkens waren dat koopgelegenheden. Of dat ook ditmaal het geval is, zal uiteraard nog afgewacht moeten worden.

Hij verwijst in dat verband naar Jimmy Rogers die er steeds is op blijven hameren dat paniekmomenten vaak nieuwe koopkansen bieden. De S&P 500 onder 1250 is volgens Kleintop een koopkans. Dit jaar is deze index al tweemaal onder het niveau van 1250 geweest en telkens waren dat koopgelegenheden. Of dat ook ditmaal het geval is, zal uiteraard nog afgewacht moeten worden.