Stefaan Casteleyn: "De eerste vraag is inderdaad: dient mijn portefeuille beschermd te worden tegen inflatie? Alle hoofdlijnen geven aan dat zowel in Europa als in de V.S. een milde vorm van deflatie regeert. In de eurozone gingen de prijzen in juni gemiddeld met 0,1 % omlaag. Volgens de traditionele leer (Philips Curve) zijn de belangrijkste determinanten van inflatie de werkgelegenheid en de capaciteitsbenutting in de industrie samen met de inflatieverwachtingen. Op dit ogenblik stijgt de werkloosheid zowat overal wat uiteraard de looneisen sterk beperkt,en is de capaciteitsbenutting in vele sectoren op een historisch laag niveau. Veel marktpartijen gaan er dan ook vanuit dat de huidige milde vorm van deflatie nog een hele tijd (tot eind 2010) zal aanhouden."
Op iets langere termijn wijst het monetarisme echter mogelijk op een forse toename van de inflatie. In de V.S. is de balans van de FED sinds augustus 2008 meer dan verdubbeld (de stijging bij de ECB is "beperkt" gebleven tot 20 %). Volgens de traditionele monetaire leer (Fisher) is er een positieve correlatie tussen de evolutie van de geldgroei en de inflatie. Alan Greenspan berekende dat de inflatie jaar op jaar (met een vertraging van 3,5 jaar) significant samenhangt met de verandering van de geldhoeveelheid per eenheid capaciteit. Volgens hem zal de inflatie opnieuw opduiken in 2012.

Moeten we echt schrik hebben voor inflatie? Stefaan Casteleyn: "Het probleem is dat we geen ervaring hebben met de huidige onconventionele maatregelen die de centrale banken nemen. Deze onconventionele maatregelen (o.a. het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties) waren ongetwijfeld nodig om het financiële systeem voor erger te behoeden maar de gevolgen op lange termijn zijn moeilijk in te schatten. Om deze reden zijn wij van mening dat een portefeuille voldoende "inflation hedge" elementen moet bevatten. Langs de obligatiekant komen hiervoor inflation linked notes in aanmerking. Ook obligaties die op langere termijn gekoppeld zijn aan de kortetermijnrentevoeten bieden hier een alternatief. Een voorbeeld is een obligatie van ING verzekeringen. De rente bedraagt 6,25 % tot juni 2011, daarna krijgt de houder tot juni 2021 de euribor 3 maand + 1,85 %. De eerste jaren dus nog een hoge rentevoet en naar 2012 toe, wanneer volgens Greenspan de inflatie de kop zal opsteken, een rente gebonden aan de kortetermijnrente die dan ongetwijfeld zal beginnen te stijgen. Deze obligatie noteert momenteel in Amsterdam aan 78 %.
Een meer traditionele manier om uw portefeuille te beschermen tegen inflatie, is beleggen in goud en grondstoffen. Het feit dat in volle crisis de olieprijs van een dieptepunt rond 36 dollar in december reeds nagenoeg verdubbeld is, toont aan dat bepaalde investeerders hier duidelijk posities aan het innemen zijn. Merit Capital adviseert om via een structuur rond een mandje van grondstoffen uw portefeuille voldoende de diversifiëren."

Een laatste manier om uw portefeuille inflatiebestendig te maken, is het beleggen in aandelen van bedrijven met een zekere "pricing power". Stefaan Casteleyn: "Vooral bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in grondstoffengebonden activiteiten, zullen in staat zijn om hun winst op peil te houden in een periode met oplopende inflatie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. een bedrijf als Transocean, actief als toeleverancier voor olie-exploratie of Euronav, actief in het transport van olie via dubbelwandige tankers."

Stefaan Casteleyn: "De eerste vraag is inderdaad: dient mijn portefeuille beschermd te worden tegen inflatie? Alle hoofdlijnen geven aan dat zowel in Europa als in de V.S. een milde vorm van deflatie regeert. In de eurozone gingen de prijzen in juni gemiddeld met 0,1 % omlaag. Volgens de traditionele leer (Philips Curve) zijn de belangrijkste determinanten van inflatie de werkgelegenheid en de capaciteitsbenutting in de industrie samen met de inflatieverwachtingen. Op dit ogenblik stijgt de werkloosheid zowat overal wat uiteraard de looneisen sterk beperkt,en is de capaciteitsbenutting in vele sectoren op een historisch laag niveau. Veel marktpartijen gaan er dan ook vanuit dat de huidige milde vorm van deflatie nog een hele tijd (tot eind 2010) zal aanhouden." Op iets langere termijn wijst het monetarisme echter mogelijk op een forse toename van de inflatie. In de V.S. is de balans van de FED sinds augustus 2008 meer dan verdubbeld (de stijging bij de ECB is "beperkt" gebleven tot 20 %). Volgens de traditionele monetaire leer (Fisher) is er een positieve correlatie tussen de evolutie van de geldgroei en de inflatie. Alan Greenspan berekende dat de inflatie jaar op jaar (met een vertraging van 3,5 jaar) significant samenhangt met de verandering van de geldhoeveelheid per eenheid capaciteit. Volgens hem zal de inflatie opnieuw opduiken in 2012.Moeten we echt schrik hebben voor inflatie? Stefaan Casteleyn: "Het probleem is dat we geen ervaring hebben met de huidige onconventionele maatregelen die de centrale banken nemen. Deze onconventionele maatregelen (o.a. het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties) waren ongetwijfeld nodig om het financiële systeem voor erger te behoeden maar de gevolgen op lange termijn zijn moeilijk in te schatten. Om deze reden zijn wij van mening dat een portefeuille voldoende "inflation hedge" elementen moet bevatten. Langs de obligatiekant komen hiervoor inflation linked notes in aanmerking. Ook obligaties die op langere termijn gekoppeld zijn aan de kortetermijnrentevoeten bieden hier een alternatief. Een voorbeeld is een obligatie van ING verzekeringen. De rente bedraagt 6,25 % tot juni 2011, daarna krijgt de houder tot juni 2021 de euribor 3 maand + 1,85 %. De eerste jaren dus nog een hoge rentevoet en naar 2012 toe, wanneer volgens Greenspan de inflatie de kop zal opsteken, een rente gebonden aan de kortetermijnrente die dan ongetwijfeld zal beginnen te stijgen. Deze obligatie noteert momenteel in Amsterdam aan 78 %. Een meer traditionele manier om uw portefeuille te beschermen tegen inflatie, is beleggen in goud en grondstoffen. Het feit dat in volle crisis de olieprijs van een dieptepunt rond 36 dollar in december reeds nagenoeg verdubbeld is, toont aan dat bepaalde investeerders hier duidelijk posities aan het innemen zijn. Merit Capital adviseert om via een structuur rond een mandje van grondstoffen uw portefeuille voldoende de diversifiëren." Een laatste manier om uw portefeuille inflatiebestendig te maken, is het beleggen in aandelen van bedrijven met een zekere "pricing power". Stefaan Casteleyn: "Vooral bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in grondstoffengebonden activiteiten, zullen in staat zijn om hun winst op peil te houden in een periode met oplopende inflatie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. een bedrijf als Transocean, actief als toeleverancier voor olie-exploratie of Euronav, actief in het transport van olie via dubbelwandige tankers."