Netto werd over de verslagperiode €1,7 mrd verdiend, tegenover €809 mln tijdens dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg tijdens de eerste drie maanden van dit jaar met 8%.

De Duitse nutsholding heeft de vooruitzichten voor het lopende boekjaar lichtjes naar beneden aangepast. De omzet zou dit jaar stabiel blijven, waar eerst een stijging was vooropgesteld.

Netto werd over de verslagperiode €1,7 mrd verdiend, tegenover €809 mln tijdens dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg tijdens de eerste drie maanden van dit jaar met 8%. De Duitse nutsholding heeft de vooruitzichten voor het lopende boekjaar lichtjes naar beneden aangepast. De omzet zou dit jaar stabiel blijven, waar eerst een stijging was vooropgesteld.